Истанбул ще е домакин на световна среща по хуманитарните въпроси...

Представмители от целия свят ще поставят на масата проблемите в сферата на хуманитарните въпроси...

474507
Истанбул ще е домакин на световна среща по хуманитарните въпроси...

В периода 23-24 май в Истанбул ще се проведе срещата на високо равнище по хуманитарните въпроси.

Тази среща ще даде възможност на Турция да сподели със света опита и програмите си в сферата на хуманитарните въпроси, хуманитарната дипломация и взаимопомоща.

Целта на срещата на високо равнище по хуманитарните въпроси, провеждаща се за първи път в историята на света, е да бъдат дискутирани пътищата за разрешаване на проблемите пред които се изправя днес световната система за хуманитарна помощ и за поставяне на дневен ред на плановете за бъдещите дейности в сферата на хуманната взаимопомощ.

Генералният секретар на ООН Бан Ки Мун заяви че товма ще бъде повече от една среща на високо равнище и ще позволи да бъде направена преценка на методите за оказване на хуманитарни помощи и на спешна помощ при бедствени ситуации.

Очаква се за срещата да пристигнат близо 5 хиляди участници, представители на редица държави и на международни организации и институции, бицнесмени и представители на Международния Червен Кръст.

Срещата на високо равнище се организира от страна на турското министерство на външните работи с подкрепата на Дирекцията за извънредни ситуации и бедствия към МС и Турската агенция за координация и сътрудничество ТИКА.

Турския Червен Полумесец ще предаде на участниците опита си в дейностите по оказване на хуманитарни помощи и ръководство на кризисни ситуации.

В рамките на срещата ще се организират заседания на тема "Дейности в хумванитарната сфера", "Управление на рисковете и снижаване на беззащитността", "Промени посредством иновации" и " Посрещане на нуждите на хора в конфликтните райони".

На срещаща ще бъдат търсени и пътища за разрешаване на хуманитарната криза в Сирия и ще се акцентира на необходимостта от съвместни и координирани дейности за разрешаване на проблема с мигрантите.Още новини по темата