Истанбул ще е домакин на среща по хуманитарните въпроси...

Истанбул ще е домакин на среща по хуманитарните въпроси...

452107
Истанбул ще е домакин на среща по хуманитарните въпроси...

В периода 23-24 май 2016 година в Истанбул ще се състои Срещата на високо равнище по хуманните въпроси

ВМ рамките на срещата ще се разискват въпроси засягащи хуманитарните проблеми, хуманната дипломация и взаимопомоща.

Ето интернетните адреси на които можете да получите по-подробна информация.

http://dizturkiye.org/tr

http://dizturkiye.org/Още новини по темата