Помощи при раждане на деца

Помощите обхващат турски граждани родили живо дете слез 15 май 2015 година

274684
Помощи при раждане на деца

В петък,15.05.2015 г. влиза в сила новият закон за отпускане на еднократни парични помощи при раждане на дете.

Помощите обхващат турски граждани родили живо дете слез 15 май 2015 година - 300 ТЛ за първо, 400 за второ, а за трето и следващи деца по 600 лири.

Гражданите добили право да получат помощта трябва да подадат Молба декларация заедно с необходимите документи  в Дирекция “Семейни и социални политики ”,в Дирекция “Социално подпомагане” и консулските отдели в чужбина .Държавните служители подават молби до учрежденията в които работят.

Еднократната помощ ще се получава по единен граждански номер от банките и пощенските клонове.

 


Етикети:

Още новини по темата