Нидерландия премахна ограниченията за износ на военна продукция за Турция

Мярката трябва да допринесат за укрепване на отбранителното сътрудничество в Европа...

2013060
Нидерландия премахна ограниченията за износ на военна продукция за Турция

Нидерландия отмени ограниченията за износ на отбранителна продукция за Турция.

Министерствата на външните работи, отбраната и на икономиката и политиката за климата на Нидерландия публикуваха съвместно изявление относно премахването на ограниченията върху износа на оборудване за отбранителната промишленост на Турция.

Съвместната декларация очертава мерките, предприети от холандското правителство по отношение на контрола върху износа на оръжие. Според този документ тези мерки трябва да допринесат за укрепване на отбранителното сътрудничество в Европа.

В изявлението се посочва, че холандското правителство иска да засили европейското сътрудничество в областта на отбраната и насърчи участието на Нидерландия в тези проекти, кото се подчертава, необходимостта от формиране на лоялна конкуренция в Европа.

Икономическата жизнеспособност и иновативната мощ на холандския отбранителен сектор зависят до голяма степен от износа, тъй като повече от половината (54%) от оборота на този сектор идва от износа, се отбелязва в изявлението.

„Поради това действието на решението за ограничаване на износа на оборудване за отбранителната промишленост, което в момента е в сила по отношение на Турция, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Саудитска Арабия, незабавно се прекратява“, гласи документът.Още новини по темата