Международният съд започва разследване за престъпления в Украйна...

Международният съд започва разследване за престъпления в Украйна...

1788792
Международният съд започва разследване за престъпления в Украйна...

Главният прокурор на Международния наказателен съд Керим Хан съобщи, че 39 държави, са подали молба до съда за разследване на престъпленията, извършени на територията на Украйна.
В писменото си изявление Хан заяви, че са получили молби от 39 страни, страни по МНС, включително Англия, Франция и Германия, за разследване на престъпленията, извършени в Украйна.

Хан отбеляза, че с тези заявления започват да се събират доказателства за военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид в Украйна.
Главният прокурор Хан, който директно ще започне разследването след молбите на страните, покани държавите да си сътрудничат с МНС, за да могат разследванията им да продължат ефективно.

Хан предупреди враждуващите групи в Украйна, че трябва да спазват правилата на хуманитарното право и че ако бъдат извършени престъпления, попадащи в юрисдикцията на съда, те ще бъдат преследвани.

Тъй като Украйна и Русия не бяха страни по МНС, Съдът нямаше обща юрисдикция по отношение на престъпления, извършени от граждани на тези две държави, или престъпления, извършени на територията на тези две държави.

На 8 септември 2015 г. Украйна, въпреки че не е страна в МНС, предостави на Съда ограничена юрисдикция да разследва военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време и след събитията от 21 ноември 2013 г.

С молбите от 39 страни, страни по МНС, юрисдикцията на Съда беше разширена, за да обхване както престъпленията преди 21 ноември 2013 г., така и възможния геноцид.Още новини по темата