Златният паспорт не донесе исканите инвестиции в България...

Златният паспорт не донесе исканите инвестиции в България...

1562863
Златният паспорт не донесе исканите инвестиции в България...

Практиката за предоставяне на гражданство срещу инвестиция, известна като „златния паспорт“ в България, не постигна целта си. Същевременно страната получи и наказателно предупреждение от Европейската комисия. 78 от 98 чужденци, които са получили гражданство с мотива, че досега са били "големи инвеститори" в страната, са изтеглили инвестициите си веднага щом са получили паспортите си. Повечето чужденци, получили правото да живеят в Европейския съюз (ЕС), в който България членува от 2007 година насам, благодарение на българския паспорт, закупиха държавни акции, за да се възползват от тази привилегия, но след това веднага продадоха тези акции. Официалните данни на Министерството на правосъдието и президентството разкриха, че 86 процента от инвеститорите със златни паспорти всъщност не са инвестирали. В отдел "Гражданство" на Министерството на правосъдието все още се разглеждат 20 молби за българско гражданство, подадени през последните 6 месеца, от притежатели на държавни акции. Наказателните процедури, инициирани от Европейската комисия за Малта, Южен Кипър и България, които продължават да прилагат „златния паспорт“, продължават.Още новини по темата