ЕС създава Европейска агенция за гранична и брегова охрана

Нов постоянен корпус на ЕС с персонал от 10 000 души...

1185970
ЕС създава Европейска агенция за гранична и брегова охрана

Европейският парламент (ЕП) одобри новото законодателство за създаването на Европейска агенция за гранична и брегова охрана(Фронтекс), нов постоянен корпус с персонал от 10 хиляди души, който ще функционира до 2027 г.

Правилата бяха приети на общото събрание на ЕП, което се проведе в Страсбург, с 403 гласа „за“, срещу 162 гласа „против“ и 44 „въздържал се“.

Според новия регламент, насочен към настоящите нужди свързани със сигурността на външните граници на Европейския съюз (ЕС), силите награнична и брегова охрана ще

подпомагат страните на ЕС по места за гранични проверки и задачи, свързани с идентифицирането на незаконно пребиваващите лица, както и за борба с трансграничните престъпления.

Съгласно наредбата, в първия етап до 2021 г. ще бъде създаденоперативен персонал от 5 хиляди души, като този брой ще бъде увеличен на 10 хиляди до 2027 година.

Същевременно ще се засили сътрудничеството с държавите извън ЕС.Още новини по темата