ЕС похвали Турция

От Съвета по общите въпроси на ЕС бе отбелязано, че „конструктивното сътрудничество” с Турция продължава да дава конкретни резултати по бежанската криза...

1000845
ЕС похвали Турция

От Съвета по общите въпроси на ЕС бе отбелязано, че „конструктивното сътрудничество” с Турция продължава да дава конкретни резултати по бежанската криза и че посрещат с уважение усилията на Турция по въпроса.

Съветът по общите въпроси на ЕС, който заседава в Люксемург за да направи преценка на процеса на членството на шест държави кандидат-членки включително Турция, Черна гора и Сърбия.

В заключителната декларация от срещата се отбелязва, че Турция е страна кандидат-член и „ключов партньор”, а освен това се акцентира на сътрудничеството между Турция и страните от Западните Балкани в борбата с терора.

В декларацията се посочва, че „конструктивното сътрудничество” с Турция продължава да дава конкретни резултати по бежанската криза и че договора за реадмисия между ЕС и Турция от 18 март 2016 година трябва да бъде продължен, тъй като благодарение на договора е намаляла сериозно незоканната миграция и смъртните случаи в Егейско море.Още новини по темата