962 милиона души в света са на възраст над 60 години

Според доклад на икономическия и социален съвет на ООН 962 милиона души в света са на възраст над 60 години...

933068
962 милиона души в света са на възраст над 60 години

962 милиона души в света са на възраст над 60 години...

Според доклад на икономическия и социален съвет на ООН 962 милиона души в света са на възраст над 60 години, което е 13 % от световното население.

Глобалното население на възраст над 60 години през 1980 година бе 382 милиона, а през 2017 година достигна 962 милиона. 2/3 от възрастните живеят в развиващите се страни.

През 2050 година се очаква възрастното население да се увеличи на 2,1 милиарда, а през 2100 година на 3,1 милиарда.

Според докладада през 2050 година световното население ще достигне 9,8 милиарда.

 Още новини по темата