Повишена радиация в района на Чернобил

Отчетено е завишение на радиацията на територията на бивщата АЕЦ в Чернобил...

1785277
Повишена радиация в района на Чернобил


Държавната инспекция за ядрено регулиране на Украйна съобщи, че е отчетено завишение на радиацията на територията на бивщата АЕЦ в Чернобил.
В съобщението на сайта на ядрената инспекция се отбелязва, че  данните от автоматизираната система за радиационен мониторинг на зоната, които са достъпни онлайн, сочат превишение на допустимите нива на гама облъчване.
Ведомството сочи, че заради окупацията и боевете на територията не е възможно точно да се изяснят причините за промяната на радиационния фон, като подчертава, че въпросните колебания може да се дължат на изхвърлянето на радиоактивен прах в атмосферата от придвижването на тежка военна техника.Още новини по темата