Азербайджан заведе дело срещу Армения в Международния съд...

Азербайджан заведе дело срещу Армения в Международния съд...

1707000
Азербайджан заведе дело срещу Армения в Международния съд...

Лейла Абдулаева, говорител на Министерството на външните работи на Азербайджан, заяви, че те ще заведат дело срещу Армения в Международния съд за нарушаване на „Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация“.

Абдулаева в писменото си изявление заяви, че в допълнение към делото, заведено от Азербайджан срещу Армения в Европейския съд по правата на човека през януари 2021 г., в близко бъдеще те ще подадат молба до Международния съд.

Заявявайки, че след незаконната окупация на част от азербайджанските земи от Армения, бяха събрани и документирани тежки нарушения на правата на човека срещу азербайджанците, Абдулаева отбеляза, че това включва случаите на принудително разселване, изтезания, убийства и малтретиране на азербайджанци поради тяхната етническа принадлежност произход.

Абдулаева напомни, че повече от 1 милион азербайджанци бяха насилствено изселени от домовете си в резултат на агресията на Армения и че градовете на Азербайджан бяха напълно заличени от лицето на земята.

„След тристранната декларация (подписана от държавните глави на Русия, Азербайджан и Армения на 10 ноември 2020 г.), Армения наруши „ Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация “, като постави мини в районите, които някога е окупирала и отказа да предостави карти на минираните райони, за да попречи на азербайджанците да се върнат в домовете си. Ние ще гарантираме правосъдие в рамките на международното право по отношение на тежки нарушения на разпоредбите на конвенцията."

От друга страна, Международният съд обяви, че Армения заведе дело срещу Азербайджан за нарушение на „Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация“.


Етикети: #Азербайджан

Още новини по темата