Първата среща на министрите на енергетиката на Съвета за сътрудничество на тюркоезичните държави ...

Министрите на енергетиката на ССТД решиха да увеличат сътрудничеството в областта на енергетиката...

1590375
Първата среща на министрите на енергетиката на Съвета за сътрудничество на тюркоезичните държави ...

Министрите на енергетиката на Съвета за сътрудничество на тюркоезичните държави (ССТД) решиха да увеличат сътрудничеството в областта на енергетиката.

В изявлението направено след първата среща на министрите на енергетиката на ССТД, която се проведе онлайн се сочи, че съветът подкрепя инициативата на Турция за създаване на подработни групи за по-подробно разглеждане на въпросите, от дневния ред на срещата.

В изявлението се набляга на значението на финансирането на проекти в областта на енергетиката и се отбелязва, че е обсъдена идеята за организиране на работни срещи с международните финансови институции.

Подчертава се още, че Турция, която има богат опит в областта на възобновяемите енергийни източници е готова да сподели опита си с държавите-членки и да организира обучителни програми.

В изявлението се отбелязва, че страните са готови да увеличат сътрудничеството си в петролната и газовата промишленост и че по въпроса е направено предложени за подробно проучване по създаване на механизъм относно доставките на казахстанските нефтохимични продукти.

Посочва се, че Казахстан принципно се е съгласил да бъде домакин на втората среща на ССТД, през 2022 г. и че страните са решили да увеличат сътрудничеството в областта на енергетиката.

На срещата взеха участие генералният секретар на Съвета за сътрудничество на тюркоезичните държави Багдад Амреев, министърът на енергетиката и природните ресурси на Турция Фатих Дьонмез, министърът на енергетиката на Азербайджан Первиз Шахбазов, министърът на енергетиката на Казахстан Нурлан Ногаев, заместник-министърът на енергетиката и индустрията на Киргизстан Вероника Исаева, съветникът на министъра на енергетиката на Узбекистан Азиз Алимухамедов и министерът на външните работи и търговията на Унгария Дора Зомбори.Още новини по темата