България и Хърватия станаха членове на Валутният механизъм ERM-II

България и Хърватия трябва да прекарат най-малко две години в ERM II...

1453350
България и Хърватия станаха членове на Валутният механизъм ERM-II

Управителният съвет на Европейската централна банка обяви, че България и Хърватия са приети във валутнообменния механизъм ERM II и банковия съюз на ЕС по механизма за тясно сътрудничество, като част от усилията на двете държави да влязат в еврозоната.

След като страните се присъединят към ERM-II, те остават в механизма за около две години, преди да започнат практическата подготовка за присъединяване към еврозоната, процес, който отнема приблизително още една година.

Валутният механизъм ERM-II е създаден на 1 януари 1999 г., при който централният валутен курс за валутата на държава членка извън еврозоната се фиксира спрямо еврото и колебанията на валутата спрямо този курс могат да бъдат само в определени граници.

България и Хърватия обявиха съответно през юли 2018 г. и юли 2019 г. намерението си да се присъединят към валутния механизъм и се ангажираха да изпълнят набор от мерки, които да осигурят безпроблемното им участие във валутния механизъм, преди да се присъединят към него.Още новини по темата