Балканите- Текущи събития 48/2018

Икономиката е сравнително нов фактор обясняващ присъствието на Турция на Балканите...

1097633
Балканите- Текущи събития 48/2018

Икономиката е сравнително нов фактор обясняващ присъствието на Турция на Балканите. С приключването на периода на Студената война и с процеса на преход на балканските страни към пазарната икономика започнаха да се развиват й търговските отношения на Турция с регионалните страни. За съжаление обаче икономическите отношения наред с това, че от година на година продължават да се развиват, все още не са на желаното ниво. Освен това войните, на които стана сцена бивша Югославия насочиха турските бизнесмени да инвестират предимно в Румъния и България. Наред с това продължаващия процес на развитие и усилията за приватизация продължават да предоставят икономически възможности за турските бизнесмени.

В днешно време Турция има подписани договори за търговско и икономическо сътрудничество с всички балкански страни. Между Турция и балканските страни са подписани й договори за премахване на двойното данъчно облагане и за свободна търговия.

Според данните на Турския статистически институт през 2016-та година делът на балканските страни от общия износ на Турция е едва 5,2%, а от общият внос е 4,5%. Най-важните търговски партньори на Турция в областта са Румъния, България и Гърция.

Според данните на министерството на икономиката кумулативната стойност на преките чуждестранни инвестиции на Турция през юли 2016-та година в 10те Балкански страни е около 5 милиарда долара. Турските компании осъществяват най-големи инвестиции в Румъния в сравнение с останалите балкански страни. Турция реализира важни проекти и в сектора на строителното предпиемачество на Балканите. Според данните на министерствто на икономиката общата стойност на проектите на турските строителни предприемачи през юли 2016-та година в Румъния възлизат на около 1,2 милиарда долара. Освен Румъния другите регионални страни привлекли относително повече турски инвестиции са  Албания, където турските инвестиции се изчисляват на 982 милиона долара и България- 864 милиона долара.

Турските фирми  в балканските страни действат в редица сфери  като производството на хартия, хранително-вкусовата промишленост и електроуреди, а освен това предоставят услуги и в редица сектори като банковия и телевизионния. Освен това турските фирми реализират и редица инфраструктурни и строителни проекти в региона. Според данните на министерството на икономиката общата стойност на строителните проекти  реализирани от турски фирми в десете балкански страни от 2016та година насам възлизат на близо 12 милиарда долара. 57% от тези проекти са в Румъния, а 13% в България.

От гледна точка на страните от Западните Балкани Турция е важен икономически партьор. Западнобалканските страни целят да съживят икономиките си благодарение на инвестициите на страни като Турция. Освен това икономиката продължава да бъде един от въпросите, по който съществува най-голямо разбирателство между Анкара и страните от Западните Балкани. През последните години турските бизнесмни провявяват по-голям интерес към западнобалканските страни, но наред с това все още не увеличиха своите инвестиции в тези страни.  Инвестициите на Турция в тези страни продължава да бъде на символично ниво. През последните години единственно Албания и Косово успяват да привличат сравнително повече турски капитал.

Кумулативната стойност на преките инвестиции на Турция в Босна и Херцеговина е 256,3 милиона долара, а общата стойност на турските предприемачески проекти е 563,6 милиона долара. Босна и Херцеговина намираща тези стойности за много ниски очаква повече инвестиции от приятелска страна като Турция. При обстойно проучване на въпроса обаче ставя ясно, че положението е по-различно. Според проучване на турското посолство в Босна и Херцеговина в периода след 1995 година Турция е инвестирала в БиХ 1,1 милиарда евро посредством различни учреждения. За съжаление обаче народа на Бих не е наясно с този въпрос и преценява въпроса в рамките на броя открити фабрики в страната.

Ако трябва да се направи обща преценка то тогава може да се отбележи, че икономическите отношения между Турция и балканските страни не са на нивото на политическите и културните отношения. Наред с това обаче договорите за свободна търговя между Турция и регионалните страни и фактори като процесите на приватизация, инвестиционните стимули, възможноста за търговия с трети страни и достъпа до квалифицирана работна сила ще продължат да правят Балканите привлекателни за турските бизнесмени. Още новини по темата