Балканите- Текущи събития 40

Как медийните източници от страните от Балканите отразяват събитията?

1060159
Балканите- Текущи събития 40

Когато разглеждаме развоя на събитията в страните от Западните Балкани добиваме представата, че регионът има две лица. От една страна западнобалканските страни си сътрудничат и са по следите на общи интереси чрез реализацията на съвместни проектии, полагат усилия да заемат обща позиция срещу предизвикателствата извън региона, а при второто лице надделяват отрицателните събития и политическите кризи в двустранните отношения. Медийните източници отдават приоритет на второто лице на Западните Балкани поради, което в повечето случаи положителните събития остават в сянка.

Отношенията между западнобалканските страни за разлика от миналото вече се развиват на основата на взаимно разбирателство и в дух на солидарност и сътрудничество. Главно през последните 17 години бе постигнат сериозен успех в секторното сътрудничество и по отношение на политическата воля. Това доведе със себе си  различни придобивки. Например в сферата на търговията бе постигната пълна либерализация на търговията със стоки в Западните Балкани, а преговорите за по-голямото либерализиране на търговията в сектора на услугите продължават. От друга страна в рамките на процеса от Берлин се полагат усилия за развитието на регионално ниво на транспортната и енергийна инфраструктура.

Дейностите водещи за автоматичното признаване на дипломите на регионално ниво имат за цел да бъде покрит недостига на квалифицирани кадри в някои от секторите в страните. С очакване за превръщането на Западните Балкани в притегателен център за чуждестранните инвеститори се работи над общи стандарти, които да подобрят условията за инвестиране.

През последните 20 години бяха създадени над 50 регионални учреждения и инициативи. Дори най-чувствителните служби за сигурност в региона бяха мотивирани по въпроса за съхраняването на близкото сътрудничество. В различни сектори бяха реализирани стотици регионални проекти с подкрепата на държавните ведомства, частния сектор, неправителственните и международни организации.

За съжаление обаче медийните органи не отдават кой знае какво място на това положително лице на Балканите. Причината за това е че медийните източници на Балканите не могат да следят  събитията в съседните страни от следене на проблемите в двустранните отношения. От друга страна за медийните източници на Балканите опитващи се да просъществуват с много ограничени финансови средства най-важното нещо е да привлекат вниманието на слушателите и зрителите. Освен това поради проблемите с визите между Косово и Босна и Херцеговина журналистите на двете страни не може да пътуват достатъчно между двете страни. Освен тази физическа пречка и пречката с говорения език, държат ограничен интереса на журналистите към събитията случващи се в съседните страни. Поради всички тези причини местните медии не са в състояние да следят достатъчно положителните събития на Балканите и поради това  властва една отрицателна картина.

С цел представянето на положителния имидж на Балканите, 8 идейни учреждения от Балканите и Централна Европа подготвиха и публикуваха през ноември 2016 година „Стратегия за подкрепа на интеграцията на Западните Балкани с ЕС”. Стратегията опитваща се да задълбочи сътрудничеството между правителствата, парламентите и неправителственните организации на регионалните страни също така цели установяването на контакти между Западните Балкани и учрежденията на ЕС и страните членки на ЕС. Посредством съвместни усилия и лобийни дейности се цели да бъде представен положителния имидж на Западните Балкани  на гражданите на ЕС, което на свой ред има за цел ускоряването на процеса на членството на регионалните страни в ЕС.  Въпреки че въпросната стратегия бе подготвена наскоро още от сега започна да привлича интерес и да получава подкрепа. Този пример сам по-себе си показва, че в страните от Западните Балкани се изживяват положителни събития


Етикети: #Балкани , #медии

Още новини по темата