Задължителното забраждане на туристите в Иран е неправилно

Задължителното забраждане в Иран не трябва да важи за туристите...

Задължителното забраждане на туристите в Иран е неправилно

Известният в Иран със своята консервативност духовник Худжетулислам Мухсин Геруян заяви, че правилото за задължителното забраждане не трябва да важи за туристите, които посещават страната.

Говорейки за вестник "Тиджарет" публикуващ се в Иран, духовникът отбеляза, че от гледна точка на религията, заставляването на задължителното забраждане на туристите не е правилно.

Геруян каза:

"Туристите могат да носят забрадки, сама ако това сами искат. Религията ни, не предписва да заставим тях за това."

Мухсин Геруян поесни още;

"Както ние когато отидем в други страни, действаме по собствените си правила, така и на туристите трябва да се даде право да действат по собствените си правила."Още новини по темата