Защото 27 / 24

В човешкото тяло живеят милиарди бактерии и други микроорганизми...

2156814
Защото 27 / 24

 

Здравейте скъпи слушатели. Днес ще разкажем за милиардите бактерии и други микроорганизми живеещи в човешкото тяло. Тялото на всеки един от нас съжителства с повече от 100 трилиона микроби. Започваме да търсим отговор на въпроса: „Защото споделяме телата си с милиарди дребни живи същества?“

...

Различните методи на образна диагностика, които се развиват с шеметни темпове през 21 век, пропрвиха пътя за нови открития в областта на медицината. Една от поразителните информации, получени чрез интердисциплинарни изследвания през последните години е, че човешкото тяло е сложна и динамична екосистема, която не се състои само от нашите собствени клетки. Въпреки че вече бяхме наясно с микроорганизмите, които живеят в червата, получената информация за броя на живите същества, с които споделяме телата си и съотношението им към нашите собствени клетки повдигна въпроса: Какво е човекът?

...

През 2008 г. британският учен Рут Лей от Института Макс Планк в Германия направи изследване, с което установи, че само 43% от клетките в тялото принадлежат на нас. Следователно, общият брой клетки на бактерии, вируси, гъбички и археи, живеещи в човешкото тяло, са два пъти повече от наши собствени, човешки гени. В човешкото тяло са открити 20 000 гена на човешки клетки, а в човешкия микробиом са открити 20 000 000 гена на невидими за човешкото око клетки, включително гени на микроорганизми. Броят на микроскопичните обитатели в тялото ни надвишава десетки пъти този на нашите собствени клетки, а гените им са 99% от общото количество гени в тялото.

...

Живеещите върху и в човека микроорганизми се описват основно с две понятия – микробиота и микробиом. Сборът от всички микроорганизми се нарича ​​микробиота, а съвкупността от генетичната информация на тези микроорганизми се нарича микробиом. Въпреки че терминъ „микробиом“ е въведен от американския генетик и биохимик Джошуа Ледърбърг, който спечели Нобелова награда за медицина през 1958 г. за неговите открития относно генетичните рекомбинации и организацията на генетичния материал на бактериите, изследванията в тази област се задълбочиха през последните двадесет години. Клетките на живите същества, които изграждат нашата микробиота, се наричат ​​микробиом и днес той се счита от медицината за нов орган. Последните изследва показват, че общото тегло на микроорганизмите в човешкото тяло е около 2 килограма.

...

Микробиотата е сложното съобщество от микроорганизми, които живеят върху и в човешкото тяло. Бактериите са съсредоточени върху кожата, устата, носа и основно в чревния тракт. Чревният микробиом играе важна роля в синтеза на витамин К и някои витамини от група В. Микробиомът съпровожда човек още от неговото зачатие. В миналото се е смятало, че по време на бременност плодът се развива в напълно стерилна среда, но по-нови изследвания показват, че той е в контакт с микроорганизми, постъпващи от тялото на майката по кръвен път. В научния свят става широко разпространено мнението, че много заболявания, за които няма дефинирано лечение, от психиатрични разстройства до болестта на Паркинсон, са свързани с микробиомата. Специалистите предупреждават за неправилното и несъзнателно използване на антибиотиците, които се отразяват негативно на микробиомата и нарушават баланса на организма.Още новини по темата