Случайните изобретения улесняващи живота ни - 24 / 24

Откриването на детектора за дим...

2151148
Случайните изобретения улесняващи живота ни - 24 / 24

 

Възможно ли е ли тютюнопушенето, което в днешно време се смята за враг на човешкото здраве, да е повод за случайно изобретение, което улеснява или дори спасява живота ни? Може би в първия момент никой няма да се досети за правилния отговор, но инциден случил се в изследователска лаборатория в края на 30-те години на миналия век ни дава право да отговорим на този въпрос с „Да“. Случайното изобретение, повод за което става цигареният дим е детекторът за дим.

Откриването и използването на огъня е оказало огромно влияние върху еволюцията на нашия вид. Използвайки огъня, първите хора са се научили да контролират околната среда и да направят живота си по-комфортен и по-безопасен. Но пожарите, причинени от неконтролирания огън, са преследвали човешката цивилизация през всички векове. Следователно от първите цивилизации до наши дни пожарите застрашават живота на всички живи същества на тази планета. Това е исторически факт, потвърден от археологически проучвания, според които огромните пожари са унищожили цели градове и са довели до разпадането на древни цивилизации. Именно поради това мерките, предприети срещу риск от пожари в миналото и днес, са неразделна част от развитието на човешката цивилизация. Особено многоетажните жилища, чийто брой нараства с всеки изминал ден и бизнес центровете, върхове на които се извисяват чак до небето, представляват заплаха за живото на хората, без пожароизвестителни системи. Фактът, че външните системи на такива конструкции, особено фасадите им, които са изработени от здрави, но неогнеустойчиви материали, както и електрическите кабели, чийто размер се изразява в километри, увеличават опасността от възнисване на пожар още повече.

 …

В днешния модерен свят детекторите за дим и противопожарните аларми са основни компоненти на системите за домашна безопасност и сигурност. През 30-те години на миналия век, когато европейският континент бързо напредва към Втората световна война, швейцарският физик Валтер Ягер се опитваше да изобрети устройство, което да засича токсични газове. Според Валтер Ягер това революционно устройство ще използва източник на светлина и фотоелектрическа клетка за откриване на токсични частици във въздуха, задействайки аларма при наличие на такива. Но новото устройство не дава желания резултат. Швейцарският физик след многокртните опити изпада в разочарование и ядосан от ситуацията запалва цигара в лабораторията, която работи. След като Ягер издухва няколко пъти дим от цигара, новото му устройство изведнъж започна да бипка. Очевидно цигареният дим прави това, което отровните газове не са успели да направят и устройството, макар и случайно, проправя пътя на новите отрития за ранно предупреждение и оповестяване при пожари. Експериментът на Ягер е едно от важните разработки, които поставят основите на съвременните детектори за дим, но това ново изобретение не се посреща с голям интерес, тъй като през тези години разходите за производство на електрически уреди са доста високи. Дълго време тези устройства се използват само в големите предприятия, както в театри и киносалони. През годините технологията за откриване на дим продължава да се развива, което довежда до значителни подобрения в системите за ранно откриване и предупреждение за пожар. По-малките димни детектори, наречени домашни, не са широко разпространени до 60-те години на миналия век, тъй като цените им са доста високи. Американският инжинер Дуейн Дарвин Пиърсол, през 1965 г. открива и пуска на пазара домашен детектор за дим, захранван от батерия, която лесно може да бъде инсталирана и заменена. През този период, броят и многоетажните жилищни сгради в градовете се увеличиха значително, за да могат да отговорят на жилищните нужди на бързо нарастващото население след Втората световна война. В същото време през 1976 г. в Съединените щати бе одобрен закон, задължаващ всяки дом да бъде оборудвана с детектор за дим.

Понастоящем много бизнес центрове и сгради в гъсто населените градове трябва по закон да бъдат инсталирани с пожароизвестителни системи, свързани с детектори за дим. Въпреки това все още сме изправени пред риска да загубим живота си поради пожар в многоетажните сгради, независимо дали става въпрос за нашия дом или офис. Една от основните причини за това е едно от най-вредните навици, тютюнопушенето, допринесло за създаването на това устройство. Разследванията относно това, защо детекторите не алармират непосредственно след пожари в многоетажните сгради разкриват една горчива истина. Проучванията в САЩ и Великобритания показват, че батериите на много от детекторите прегледани след пожар, са били умишлено премахнати, с цел цигареният дим да не задейства алармата. Целта за повишаване на безопасността и сигурността на сгадите остава на преден план. Тъй като тези технологии продължват да се развиват, те играят жизниноважна роля за смекчаване на въздействето от пожари и спасяване на животи.

 Още новини по темата