Любопитни факти - 46 / 21

Пергаментната хартия...

1733689
Любопитни факти - 46 / 21

Знаете ли, че древният пергамент, който е изключително издръжлив и отличен материал за писане е изобретен в град Пергам, днешна Бергама?  

След папируса, Пергамското кралство създава нов материал за писане от кожа – пергамент, който означава „пергамска хартия“.

През II век пр.н.е египтяните забраняват продажбата на папирус на Пергам. Тогава Пергамското кралство създава алтернативен материал за писане на папируса, пергамента, за да запази документацията и увели броя на книгите във втората по големина библиотека в античността, която създава в столицата си. Революциония материал е бил създаден от братята Кретес и Иродикос, които са били директори на библиотеката по това време, а също и учени и писатели. Те представят на Евмен Втори - цар на древногръцкия Пергам, нов материал за писане, фини платна произведени главно от овчи и кози кожи. Така конкуренцията между Пергамската библиотека и Александрийската библиотека довежда до изобретяването на пергамента, предшественик на днешната хартия. Тъй като е създаден за първи път през елинистичния период в Бергама, на всички езици този материал се нарича „пергамент“, на името на град Пергам. Пергаментът е повратна точка в историята на писмените материали и е един от основните носители на културната памет на човечеството.Още новини по темата