Културните съкровища на Анадола 29

Разсъжденията над понятието и концепцията за „държава“ и това каква трябва да бъде идеалната държава започват още през древността...

1706178
Културните съкровища на Анадола 29

Разсъжденията над понятието и концепцията за „държава“ и това каква трябва да бъде идеалната държава започват още през древността. Сократ, Платон и Аристотел формират основата на днешната концепция за държава.  Най –важното произведение в това отношение е творбата на Платон „Държавата“, която представлява сократически диалог за природата на реда и справедливостта, и характера на праведния град-държава и на праведния човек... Твърди се, че всяка теория за идеалната държава и социален ред, които са се появили досега са вдъхновени от тази творба. И така, кога всъщност се появява за първи път идеята за държава, при гръцките философи от древността или по -рано?

Не е известно кога се е появило за първи път понятието и концепцията за „държава“. Но знаем, че държави е имало много преди Древна Гърция. Съществуват редица доказателства, че понятието държава започва да се оформя по икономически, социални и политически причини с преминаването на хората към уседнал начин на живот. Най-ранните примери за тези първи държави се намират в Месопотамия и Анадола! Днес ще разкажем за Арслантепе, мястото, където е основан първият град-държава в Анадола преди 6 000 години.

Могилата Арслантепе се приема за отправна точка на днешната цивилизация. Могилата се намира в община Батталгази в Малатия. По време на разкопките в могилата са открити шест селищни и културни пласта. Известно е, че това място е било населявано от  5ти век преди Христа до Византийския период. Причината за това е река Ефрат и нейните притоци, които правят региона богат на водни ресурси и плодородните равнини в областта.

Разкопките в Арслантепе започват в началото на 30 -те години на миналия век. От 1961 година разкопките се извършват от университета Ла Сапиенца в Италия. Арслантепе придобива специално значение след откриването на доказателства свидетелстващи за прехода към централната държавна система и първите примери за организация на държавата. Първо е открит храм, след това дворец, трон и печати, датиращи от преди 3 000 години, а може би дори и повече! Това показва, че Арслантепе е първият град-държава в Анадола. Този дворец е „най -старият дворец от кирпич в света“. Дворцът се състои от кирпичени стени, храм, склад и административни помещения.

При разкопките са открити повече от 2 000 печати, метални оръжия и 9 меча, датирани поне 1 000 години преди другите известни примери. Тези мечове се приемат за първите доказателства за използването на оръжие в света. Експертите смятат, че дворецът е уникално доказателство за преминаването от егалитарно общество към класово и централизирано общество. Не знаем как и по какви причини протича този процес, но на ум това, което Платон каза в известната си творба „Държавата“. Платон смята, че за да се осигури благосъстоянието на хората, държавата трябва да се състои от три различни елемента: „владетели“, „войници“ и „народ“. Може би в това са вярвали и тези, които са живели в Арслантепе преди 6 000 години, кой знае?

Могилата Арслантепе, където се намира най -старият известен дворцов комплекс в света, се превръща в икономически, политически и религиозен център на региона през различни периоди. Могилата носи името си от статуите на лъвовете от хетитския период, открити по време на разкопките. По време на разкопките са открити фрагменти от керамика, чаши, метални върхове на стрели, костни инструменти както и много други ценни находки. В складовете на двореца археолозите откриват десетки големи и малки кюпове и бутилки. Това, което ги прави интересни, е, че както складовете, така и всички съдове са запечатани. Печатите са в над двеста различни стила. С процеса на запечатване се е регистрирало това, което се съхранява в складовете в период, когато все още няма писменост, по начин, който не отстъпва на днешната счетоводна система.

Арслантепе е единственият известен археологически обект извън Месопотамия, който е свидетел на важен процес като възникването на понятието държава и където зараждането на бюрокрацията може да бъде доказана. Могилата Арслантепе е място, където се формира йерархия в обществото, използват се предмети представящи административната власт, като печати, започва масовото производство на съдове и пособия за хранене, произвеждат се метални изделия и се развиват занаятите. Руините в областта, която е превърната в музей на открито са  изключително добре запазени. През 2021 година могилата Арслантепе бе включена в постоянния списък на ЮНЕСКО за световното наследство.

Продължаващите от 60 години насам разкопки в Арслантепе промениха възприятието ни за нашите предци.  Вярвахме, че предците ни са прекарвали дните си в земеделие и отглеждане на животни. Невали Чори, Гьобеклитепе и Арслантепе обаче помогнаха да се разсее мъглата във връзка с тези периоди и показаха колко грешим. Техните дворци дори имат дренажна система за дъждовна вода. Вече знаем, че макар да са живели преди 6 000 години изобщо не са били изостанали.

Създаването на писмеността извежда човечеството на следващото ниво. Въпреки това, в период, много преди създаването на писмеността, се появява първата форма на държава, ражда се аристокрацията и се формира нова социална структура в Арслантепе. Ето защо „Най-старият в света дворец от кирпич“ не е просто сграда, а мястото, където могат да бъдат проследени първите следи от централизираната държава, йерархичния порядък и бюрокрацията. Още новини по темата