Културните съкровища на Анадола 15

Днес ще разкажем за Езоп...

1654904
Културните съкровища на Анадола 15

Едно време в една ферма живеели два петела, които не се понасяли. Накрая очакваното се случило, в деня, в който се срещнали петлите повели борба. Накрая единият успял да изгони другия. Победеният се оттеглил на едно затънтено място и се спотаил. Победителят пък подскокнал нависоко, кацнал на върха на зида и с цял глас закукуригал. И тутакси някакъв орел връхлетял и го грабнал...

Започнахме програмата ни с баснята на Езоп „Петли и орел“, чиято основната идея е: „Разумна скромност — сигурна победа“. Тези, които се възгордяват и излизат на преден план привличат твърде много внимание и то галвно на своите врагове“. Днес ще разкажем за Езоп, легендарния древногръцки баснописец.

Анадолът всъщност е верига от цивилизации. Защото в продължение на хиляди години е бил люлка на различни култури преплели се една в друга. Изкуство, култура, литература, архитектура... Всички те са се повлияли една от друга и всички те са повлияли и на света. Това важи и за Езоп... Бащата на басните, родили се в Анадола и разпространили се по целия свят от тук... Не съществува конкретна информация за живота на Езоп, но се предполага, че е роден в град Амориум, близо до Емирдаг. Според някои историци е роден в Тракия, а според други е фригиец. Възможно е дори да попаднете на твърдения, че никога не е съществувал и че е легендарен персонаж! Бащата на историята Херодот отбелязва в своите произведения, че Езоп е живял сто години преди него и че е бил роб.

Езоп със своите разкази, от една страна съветва хората да се държат морално и правилно, а от друга изобличава техните слабости и недостатъци. Езоп прави това по начин, който никога преди не е бил използван. Той разказва истории, често със сатиричен характер, осмиващи недостатъците на хората и представяни чрез образи на животни. В своите басни Езоп използва много прост език и всяка една от тях е с изобличително и поучително съдържание.

Изследванията показват, че произведения подобни на басните е имало и преди Езоп. Примери за този литературен жанр могат да бъдат открити в широк географски регион от Индия до Месопотамия. Разбира се, тогава този жанр не е е бил известен като „басня“. Този жанр възниква след превода на разказите на Езоп на латински. Приказките вдъхновяват известния френски поет Жан дьо Лафонтен и той ги дефинира като „басни“- „епично произведение с изобличително и поучително съдържание“. Някои дори твърдят, че всички басни на Лафонтен всъщност са на Езоп.

Известно е, че басните на Езоп са били събрани в десет тома. Според някои, източници Езоп е имал около 20 басни. Може би други са приписвали редица разкази на Езоп за да се умножават, а може би всички те принадлежат на Езоп... Трудно е да знаем със сигурност! Но Езоп, който се приема за един от най-великите разказвачи на света, и неговите разкази са част от общата култура на човечеството.

Басните на Езоп датиращи от преди 2 600 години, по-късно вдъхновянат Лафонтен и се разпространяват по целия свят... Тъй като тези разкази с изобличително и поучително съдържание са обичани както от възрастните така и от децата.

Анадолът е люлка не само на историята и литературата, но и на медицината и математиката. Математиката, която се смята, че се е зародила в Египет и Месопотамия, е една от най-старите науки в човешката история. Херодот твърди, че наводненията в Нил са изиграли роля за раждането на математиката и по-скоро на геометрията. Аристотел на свой ред твърди, че свещениците и духовниците са открили математика, за да облекчат скуката си. Истинският прогрес в математиката се случва през йонийския период.

В тези земи е живял и Евдокс от Книд, важен древногръцки учен и  съвременник на Платон. Счита се, че неговите постижения в развитието на точните науки през Античността отстъпват единствено на тези на Архимед. Евдокс се е занимавал не само с философия, но и с математика, астрономия и право. Евдокс е юрист, който е регулирал законите на Книдос, и учен, извел гръцката математика на върха с разработените от него теории и проправил пътя към днешната астрономия.

Работата му върху пропорциите в продължение на столетие е основа на количествените изследвания, преди да бъде заменена с алгебричните методи на Рене Декарт. Негово откритие е тест за равенство на две съотношения и изобретяването на метод на изчерпване, който служи за изчисляване на повърхнини и обеми, които нямат прави граници.

Евдокс е първият учен, който представя математическия модел за строежа на Вселената и с този свой труд предводителства Кеплер и Коперник. Той твърди, че са необходими наблюдения, за да се обясни строежа на Вселената. Евдокс игнорира идеи и мнения, които не се основават на наблюдение и експерименти; Галилео и Нютон също вървят по следите му. Той остава дълго време в Египет, където изнася лекции и има възможност да прави астрономически наблюдения. В резултат на тези наблюдения открива, че планетите се движат в неправилен ред, а звездите в периодичен. Освен това обяснява образуването на съзвездията и чертае звездната карта. Според Евдокс земята е центърът на Вселената, всички небесни движения са кръгови и правилни. Сферичното представяне на небесните тела също е негова идея. Преди хиляди години Евдокс е първият учен, който определя годината като 365 дни и 6 часа!Още новини по темата