Културните съкровища на Анадола 14

"Когато видях дома на Артемида, който се издигаше до облаците, всички останали чудеса загубиха своето изящество"...

1650526
Културните съкровища на Анадола 14

„Виждал съм стените на величествения Вавилон, по които могат да се надбягват колесници, и статуята на Зевс при Алфей, и висящите градини и колоса на Слънцето и безпределния труд по внушителните пирамиди и огромната гробница на Мавзол, но когато видях дома на Артемида, който се издигаше до облаците, всички останали чудеса загубиха своето изящество и аз казах: „Ето! С изключение на Олимп, слънцето никога не е виждало нещо толкова величествено! “

Това са думите на Антипатър от Сидон – главен библиотекар в Александрийската библиотека за храма на Артемида, едно от седемте чудеса на света... Той описва впечатляващите архитектурни паметници, които посещава в своята книга „За седемте чудеса на света“. Въпреки че се твърди, че тази идея е изложена за пръв път от Херодот, Херодот нито е определил, нито е записал седемте чудеса но Филон Византийски има принос за определянето на този известен списък на древността.

Днес ще разкажем за храма на Артемида, който е великолепен архитектурен паметник изумяващ дори съвременните хора видели неговите рисунки и схеми камо ли хората от онази епоха!

Седемте чудеса на древния свят са: Пирамидите в Гиза, Висящи градини на Семирамида; Статуята на Зевс Олимпийски; Храма на Артемида в Ефес; Мавзолея в Халикарнас; Родоския колос и Александрийския фар. Тези паметници, които изброихме разкриват нивото на човешкото въображение и достигнатото ниво по отношение на архитектурата и инженерството...

От всички чудеса на света единствено оцелели до наши дни са египетските пирамиди, намиращи се в Гиза. За съжаление, другите не успяват да устоят на разрушителната сила на времето, природните бедствия и хората... Тези паметници всъщност показват какво биха могли да направят хората, когато искат.

Две от чудесата на древния свят са се намирали в Анадола: Мавзолея в Халикарнас и храма на Артемида в Ефес... Предполага се, че първият храм на богинята Артемида в община Селчук на окръг Измир е бил построен около 1 100 пр.н.е. близо до реката в Ефес. През античността Ефес се превръща в голям търговски център със своите пристанища. Този път на мястото на старото светилище е построен огромен храм с каменни и дървени стълбове. С времето Ефес се превръща във важен и великолепен пристанищен град...  Ефес същевременно е една от най-важните кръстопътни точки между Азия и Европа. Лидийският крал Крез - царят, който сече първите златни и сребърни монети – след като покорява Ефес, дарява средства за възстановяването на храма, който бил почти напълно разрушен по време на войната. Новият храм, който бил четири пъти по-голям от стария бил построен от бял мрамор и бил с над 100 колони! В храма, който е в политическия и търговски център на Средиземно море, имало много статуи, но най-важна била статуята на Артемида, която била изработена от злато и слонова кост. Ефеската Артемида, понякога наричана и Диана, е богиня на изобилието, плодородито и плодовитостта... Статуята на богинята е доста поразителна. Това е статуя на жена с голяма корона на главата, облечена в дълга пола украсена с елени, лъвове и пчели и е изобразена с няколко гърди – символ на плодовитостта. Ето защо Ефеската Артемида е толкова важна и храмът на Артемида бил възстановяван през всеки период.

Древногръцкият писател и пътешественик Павзаний обяснява по следния начин значението на Артемида:

„Всички градове се покланят на Ефеската Артемида и хората я поставят над всички богове. Според мен причината за това е славата на амазонките и факта, че този храм е много древен. Три други фактора, допринасящи за това, са размерът на храма, надминаващ всички постройки дело на хората, значението на град Ефес и славата на богинята, пребиваваща там. "

С времето храмът на Артемида се превръща едноврменно в религиозен и търговски център. Един ден нисък и неизвестен младеж, наречен Херострат, подпалил храма в опит да обезсмърти името си. Властите в Ефес не само че го изпратили на смърт, но категорично забранили да се споменава името му, като по този начин се надявали да осъдят на вечна неизвестност Херострат – точно обратното на това, което той желаел. Оттук следва и изразът „Херостратова слава“, който означава срамна известност за човек, прославил се с разрушаване на нещо, създадено от други.

Опожаряването на храма на Артемида натъжило жителите на Ефес, но и доверието им в богинята намаляло. Как е възможно богинята, на която са поверили живота и имуществото си да не може да се предпази от този пожар? Причината била открита след дълъг период на негодувание. В нощта на пожара Артемида напуснала храма, за да присъства на раждането на един бог, Александър Велики и именно поради това не успяла да възпрепятства пожара. Възстановяването на храма започнало на мига. Отново бил построен храм по-голям от предходния. Храмът на Артемида е преустройван близо седем пъти!

Няколко века по-късно християнството, започнало да се разпространява по света. Първоначално тази нова религия предизвикала реакции в Ефес, но вярата в Артемида не продължила дълго и през 4 век било прието християнството. Вече нямало място за старите богове и богини, храмът на Артемида бил напълно разрушен...

Античният град Ефес, с храмът на Артемида, библиотеката на Целз (Селз), която е една от най-важните антични библиотеки и големият си театър с капацитет за 25 000 души е в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Християните вярват, че Евангелието от Йоан е написано тук и че Дева Мария е умряла по тези земи ... Ефес е незаменим град по отношение на историята, религията и архитектурата.

Днес на място на Храмът на Артемида има един-единствен мраморен стълб. Ако отидете в Ефес, може би няма да видите Храма на Артемида, но ако освободите въображението си, можете да вдишате въздуха на тези периоди и да се отправите на пътшествие в миналото, защото Ефес е готов да сподели с вас своите славни преживявания... Още новини по темата