Културните съкровища на Анадола 10

Основите на търговията и икономиката са положени в Анадола. Тук е създадена първата борса...

1636494
Културните съкровища на Анадола 10

В Анадолът са направени редица открития и иновации. Първите пари са сечени и влизат в сила в тези земи, първата банка и първия търговски център са създадени тук. Основите на търговията и икономиката са положени в Анадола. Тук е създадена първата борса.

Борсата обикновено се определя като пазар, където търговските сделки се извършват под държавен контрол. Според историческите източници борсата датира от 14-ти и 15-ти век. От писмените източници на римляните и финикийците обаче научаваме, че историята на борсата датира от преди 1 500 години. Днес се приема, че тези цивилизации са положили основите на борсата със създадените по това време панаири. Първата борса в света се намира в античния град Айзаной в община Чавдархисар на окръг Кютахя...

През античността Айзаной е бил част от Фригия. Фригите са най-древния народ в Анадола след хетите. Фригите са интересна цивилизация, поставила подпис под редица открития и иновации като например „фибулата“, изобретяват и използват музикални инструменти като флейта и чинела. Според известния географ Страбон фригийците са изобретателите и на музикалните инструменти „деф“ и „лира“. Фригийците са цивилизацията, при която за пръв път се натъкваме на басните, в които се разказва история, често със сатиричен характер, осмиваща недостатъците на хората, представени чрез образи на животни... Защото Езоп, създателят на басните, е фригиец! Фригийците същевременно са и първите майстори златари на Анадола.

Фригийският град Айзаной забогатява през римския период благодарение на производството на зърнени култури, грозде и вълна, а репутацията му надхвърля границите на региона. През този период са построени много сгради и градът изживява своята златна ера. Въпреки че е бил епископски център през ранновизантийския период през следващите периоди губи това свое значение.

През 1824 година Айзаной привлича вниманието на европейските пътешественици и е преоткрит на ново. За започването на първите разкопки обаче са необходими сто години. При тези разкопки са открити най-добре запазеният храм на Зевс, уникален комплекс обединяващ стадион и театър, колонада, две бани, агора, гимназион, водни пътища, мостове, некрополи...

Зевс, богът на боговете в гръцката митология, е живял на планината Олимп. В  Анадола има повече от двадесет планини, чието име е Олимп. И поради това в името на Зевс са построени много олтари и храмове. Храмът на Зевс в Айзаной е известен като най-добре запазеният храм на Зевс в Анадола, но така също и в света. Този храм има оригинален план, който не е присъщ за Анадола. Всъщност няма друг подобен за периода. Храмът на Зевс е бил заобиколен от 124 колони покрити с мраморни греди. Този архитектурен стил отличава храма от останалите... Най-важната характеристика, която отличава сградата от другите храмове, е сводестото помещение под земята... Това място е оцеляло до наши дни в своя оригинален облик. Днес до това помещение се стига по стълби. Съществуват различни становища относно целта на помещението, където са можели да слизат само свещениците. Предполага се, че това е склад или гадателски център, където са били съхранявани даровете за Зевс. Според легендата, Зевс се е родил в пещера и именно поради тази причина това място е проектирано така, че да напомня за пещера.

През 1970 година Чавдархисар е разлюлян от силно земетресение... Чавдархисар е разрушен, но сред руините се появява структура: Тази структура е най-стария в света мацелум, тоест първата стокова борса. През римския период мацелумите са пазари, където се продава прясно месо, риба и други хранителни продукти. Мацелумът в Айзаной, от друга страна, е не само първата стокова борса в света, но и първото място в историята, където започва борбата с инфлацията. Методът за борба, иницииран от римския император от този период, е прост. В мацелума, се определят максимални цени за всички продавани стоки. Целта е хората да купуват един и същ продукт на една и съща цена. Това решение на императора известно като Указ за максималните цени, а също и като Едикт на Диоклециан е било изписано на стените на мацелума. В указа се отбелязва, че поради алчността и амбицията на хората в държавата вече няма икономически мир и поради това е било взето решение за балансиране на цените. Този указ е подробен документ, който ни дава представа за транспорта, заплащанията, работната сила, купуваните и продавани стоките, търговския трафик и социалния живот.

Театърът и стадионът на Айзаной нямат подобни на себе си и поради уникалната си структура са включени в предварителния списък на ЮНЕСКО за световно наследство. Театърът е с капацитет за 15 000 души, а стадионът е с капацитет за 13 000 души. Театърът е с много добра акустика и се откроява със своите поразителни декорации. Известно е, че на стадиона в Айзаной са се провеждали олимпийските игри, но оригиналът на конструкцията е арена.

В Айзаной има две римски бани. Първата е много голяма баня и се намира между театъра и стадиона и храма на Зевс. Втората баня привлича внимание с богатите си декорации и подови мозайки. С приемането на християнството тази баня е трансформирана първо в базилика, а след това в църква и първоначалният й облик е нарушен.

Айзаной е великолепен град, който е бил дом на фригийците, Римската империя, византийците, селджуците. Поради впечатляващите си архитектурни структури Айзаной е известен като „Вторият Ефес“.



Още новини по темата