Културните съкровища на Анадола 8

Преди 4 000 години в сърцето на Анадола бил създаден първият международен търговски център в света: Кюлтепе...

1625860
Културните съкровища на Анадола 8
tablet.jpg

Как предпочитате да пазарувате – онлайн или във физически магазини? Разбира се, не знаем вашите предпочитания, но проведените проучвания показват, че в развитите страни по света над 70% от гражданите предпочитат да онлайн пазаруването! Вече поръчваме облекло, което сме видели и харесали, но не знаем как ще ни стои или храна без да се докосваме до истинските пари. Днес пазаруването заема важна част от живота ни. Всъщност винаги е било така; Хората са пазарували и в периоди, когато нямаше електронна търговия, кредитни карти или дори пари. Пазаруването и търговията са стари, колкото човешката история. И така, през какви фази е преминала търговията до днес?

Няма да бъде погрешно ако кажем, че търговията е започнала с прехода към уседнал живот. Хората, които преминават към уседнал живот започнали да произвеждат собствената си храна и да задоволяват някои други нужди, макар и ограничени. Но това, което притежавали било много ограничено и се нуждаели и от други неща. След известно време устантовили, че може да притежават различни стоки чрез размяна. Така започнали да произвеждат в повече, за да може да търгуват. Първо търгували с общностите в непосредственото си обкръжение, а след това с отдалечени селища и градове. Така били положени основите на търговията. След известно време хората вече не се задоволявали да търгуват на близки разстояния. Блазнели се от различните и далечни цивилизации и техните блага и напълно различен живот. Сега благодарение на търговията не само печелели пари, но била инициирана и междукултурна комуникация. В древността калайът достигал до Гърция от източните части на Каспийско море по суша, а кехлибарът добиван от Балтийско море бил транспортиран от юг до Източното Средиземноморие. Дървесината, козината и други необходими стоки и главно солта, която е оскъден ресурс, преминавали през невероятни пътища, като се вземат предвид условията от онзи дни. Така преди 4 000 години в сърцето на Анадола бил създаден първият международен търговски център в света: Кюлтепе.

Кюлтепе, който е разположен близо до днешния град Кайсери, е първият град, основан от хетите в Анадола. Кюлтепе, който първоначално бил наричан Каниш е основан в подножието на Ерджиес, най-високата планина в Централен Анадол... Освен че е първият град, създаден от хетите, Кюлтепе-Каниш е бил и център на широко разпространената търговска мрежа, която асирийците създали между Месопотамия и Анадола. Тъй като е създаден върху пресечната точка на редица важни пътища, този град е със стратегическо местоположение. Стратегическото местоположение или съществуването на пътни мрежи е облагодетелствало търговията на асирийците с Анадола? Това са важни фактори, но първият фактор, необходим за търговията, е нуждата от нещо. По това време медта е най-разпространеният метал в Анадола. Медта се използвала изобилно в продължение на много години, но този материал не е много устойчив. При добавянето на 10% калай, се получава по-твърдо вещество, "бронз". През тази епоха всички царе искали да имат оръжия от бронз. Въпреки богатството на мед, в Анадола не е имало калай. Тогава на помощ дошли асирийците. Анадола се нуждаел от калай, а асирийците от други суровини и стоки на Анадола... По този начин асирийските търговци започнали да носят главно калай, огледала, плат и много други неща, в Каниш през Тигър и Ефрат, а от Анадола за Асирия носели злато, сребро, мед и скъпоценни камъни. Асирийците създали центрове, които могат да бъдат определени като търговски колонии, за да се възползват от богатството на Анадола. Тези големи търговски зони се наричали  ​​"Карум" и Кюлтепе скоро се превърнал в център на тези зони. Благодарение на силната и широкоразпространена търговска мрежа, стоките носени в Каниш, били разпространявани във вътрешността на Анадола и по този начин бил създаден първият в света организиран търговски център. Кюлтепе съхранил своето значение и през следващите периоди и се превърнал в една от основните спирки по Пътя на коприната.

Кюлтепе се състои от две части, хълм и долен град. На хълма имало дворци, а в Долния град – каруми, административни сгради, храмове, къщи и работилници.

Експертите са на мнение, че дворци не били строени само за кралете. Има много доказателства, че търговските стоки, били съхранявани в дворците и че тук били облагани с данъци. В къщите на търговците пък имало малки заключени архивни помещения и складове, където били съхранявани стоките, които ще се продават. Тези, които искали да водят търговия в Кюлтепе, се регистрирали срещу определена такса, не продавали безмитни и забранени стоки, не водели контрабанда и редовно плащали данъците си. Може би се питате от къде знаем това с такава категоричност. Именно тук се проявява истинското значение на Кюлтепе...

Кюлтепе същевременно е мястото, където са открити първите писмени плочи на Анадола. Те са изключително важни, защото хвърлят светлина върху анадолската история преди хетите. Именно поради това са включени в програмата на ЮНЕСКО „Паметта на света“.

Открити са 23 500 глинени плочи, написани с асирийски клинопис, и само ¼ от тях са разшифровани. Тези глинени плочи, които са с различна форма и размери съдържат най-различна информация. Някои са от естество на политически договор, други разкриват отношенията на населението с владетелите, други представляват актове, съдебни решения, лични писма, завещания и така нататък... Официалните документи като съдебни разпореждания и договори били поставяни в затворени в пликове също от глина!

От глинените плочи на Кюлтепе научаваме, че преди 4 000 години мъжете и жените били равноправни в социалния живот. Това показва, че жените в Анадола през този период играели важна роля в управлението и икономическия живот.

Това приключение започнало с цел печеленото на пари, а може би за откриването на нови места, за  опознаването на нови хора и нови култури... Тръгналите на път с хиляди килограми товар по пътната мрежа дълга стотици километри положили основите на международната търговия в Анадола... Сякаш оправдавайки поговорката „Словото излита, но писаното остава“, те записали всичко, което приемали за важно. И сега 4 000 години по-късно чуваме техния глас и истории... Още новини по темата