Културните съкровища на Анадола 7

Според специалистите първите банкови услуги в историята датират от периода на шумерите и вавилонците...

1621123
Културните съкровища на Анадола 7

Днес банките заемат голямо място в живота ни. И то не само днес; Още от самото им създаване, банките са важна част от живота на хората. Според специалистите първите банкови услуги в историята датират от периода на шумерите и вавилонците. Съществува информация, че през този период банките са отпускали заеми на земеделците за закупуване на семена и оборудване. Прословутите закони на вавилонския владетел Хамурапи съдържат клаузи за това как да бъдат изплащани дълговете.

Тъй като по това време парите все още не били открити, дълговете и плащанията се извършвали чрез различни стоки. Това е така докато лидийците откриват и пускат в употреба първите монети в историята... Това важно откритие позволява развитието на търговията и прогреса на икономиката. След изсичането на първата монета тук в Сарди, столицата на лидийското царство е създадена и първата банка на региона, а може би и на света. След време съхраняването на ценните монети сечени от лидийците се превръща в сериозен проблем. Най-надеждният метод за съхранение през онези години било заравянето под земята в глинени съдове. Друг метод за съхраняване на парите е укриването им в храмовете. Храмовете били най-безопасните места в древността, тъй като били под закрилата на Бог. Хората можели да гарантират сигурността на парите си плащайки определена комисионна на духовениците.

Въпреки че първите монети са открити в основите на храма на Артемида в Ефес, храмът в древния град Сарди е първата известна банка в историята. Надписът върху стените на храма го отличава от останалите храмове. На стената на храма е описана първата банкова операция- кога, на кого, колко дълг е даден, кои имоти ще бъдат конфискувани в замяна на дълга и санкциите, които трябва да бъдат наложени, ако дългът не бъде платен. Този надпис е своеобразен документ показващ, че храмът е функционирал като банка. Въпреки че храмът на Артемида в Сарди бил използван в продължение на 800 години, той никога не бил завършен. От недовършените части на сградата, добиваме представа как е проектиран храмът. Храмът на Артемида в Сарди е известен като четвъртия по големина сред храмовете в йонийски стил в света. Този безупречен дизайн е важен и за разбирането на компетенциите на древните архитекти, инженери и майстори строители.

Град Сарди привлича внимание не само като мястото, където са сечени първите монети и където е създадена първата банкова система. Столицата на тази богата цивилизация се отличава и с отопление от геотермална енергия. Известен е и като първият град в Анадола притежаващ канализационна мрежа и където блатата били пресушавани посредством дренажната система. Нещо повече всичко това било реализирано от Талес, математикът, известен със своите математически теореми и един седемте велики философи на Древна Гърция.

Нещо повече столицата на Лидийското царство е претърпяла много земетресения. Смята се, че след голямото земетресение през римския период геотермалната енергия била използвана за отопление на къщите и работилниците. Тъй като по време на разкопките са открити малки басейни в някои сгради и дебели теракотени тръби минаващи през стените. Всъщност тези тръби пренасяли термална вода до гимназиона и пълнели басейна на банята зад гимназиона.

Гробището на Сарди е по-голямо от платото Гиза в Египет. Това е най-голямото гробище в Турция, а може би и в света. Надгробните могили в Бин Тепе на север от града се виждат отдалеч... Тук били  погребвани само благородници и държавници, а размерът и височината на гробниците са пропорционални със значението на погребаната личност. Затова се смята, че най-голямата надгробна могила принадлежи на цар Алиат ІІ, „откривателят“ на сеченето на монети и баща на прочутия цар Крез. Известният историк Херодот останал изумен виждайки гроба на цар Алиат и възкликнал:

„В Лидия има монумент, който си струва да бъде видян. Редом с тези в Египет и Вавилон, съществува такъв паметник, който надминава всички известни. Това е гробницата на Алиат, бащата на Крез. "

Погребалната камера е далеч от центъра на могилата, за да затрудни достъпа на крадците. Разкопките обаче разкриват, че по време на римския период грабители са прокопали тунели до гробната камера и са я разграбили. През следващите периоди били разграбени и някои от другите могили. Ценните произведения откраднати от могилите разкриващи богатството на периода и майсторството на занаятчиите били пренасяни контрабандно в чужбина и продавани. Това съкровище известно като Лидийското съкровище или съкровищата на Крез се състои от бронзови, сребърни и голям брой златни бижута и кухненски прибори. Легендарното съкровище еспониращо се в нюйоркския музей „Метрополитън“ след 30 годишна съдебна битка бе върнато на Турция.

В продължение на хиляди години Анадола бил населяван от различни култури и религии. Започвайки от архаичния период, Анадола бил известен като „страната на боговете“. Тази географска област същевременно е родината на почти всички богове от митологията. Дори монотеистични религии да не са се родили по тези земи, те изиграват важна роля за разпространението им. Сарди е важен древен град не само защото от тук започва известният Кралски път и факта, че тук са сечени първите монети, а защото третият важен юдейски храм в света се намира тук. Синагогата Сарди е първата синагога в Турция и Европа... Синагогата, която е известна и като Сефарадската синагога е реставрирана няколко пъти, но за съжаление не е популярна.

По време на монотеистичните религии град Сарди е имал важна роля и за християнството. Тук е построена една от първите седем църкви в Анадола, превърнала се в епископски център през византийския период. Още новини по темата