Любопитни факти - 11 / 21

Юнус Емре...

1596790
Любопитни факти - 11 / 21

Знаете ли, че ЮНЕСКО обяви 2021-ва година за година на Юнус Емре?

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) посвещава чествания на кръгли годишнини на бележити хора и исторически събития с универсално значение за държавите-членки, с цел да насърчиа мира, разбирателството и сближаването между обществата.

Поради това ЮНЕСКО обяви 2021 г.за „Година на Юнус Емре“, по повод 700 годишни от неговата смърт.  Генералната конференция на ЮНЕСКО единодушно беше обявила 1991 г. (750-годишнината от рождението на поета) за „Международна година на Юнус Емре“.

Юнус Емре, е един от първите поети на своето време, който пише творбите си на говорим турски. Стиховете му проникнати от дълбоко чувство, са посветени на темите за любовта към човека и природата, толерантността, братствота и мира с послание към цялото човечество, независимо от техния език, религия, раса и етническа принадлежност. Турският поет

Юнус Емре е личност, която чрез принципа „Да погледнем към седемдесет и двете нации със същото око“ и философията си изградана върху универсалните човешки ценности допринася за идеалите на хуманизма и става поет далеч отвъд епохата си, който обединява хората около общи ценности

Стиховете на Юнус Емре, много от които са композирани, винаги са привличали вниманието на чуждестранни музикални изпълнители. Поемата му „Шербет от Бога“ (Haktan Gelen Şerbeti) е композирана през 2013 г. от носителя на две награди „Грами”- Кристофър Тин, творбата на когото е изпълнена на турски език съвместно от Президентския симфоничен оркестър и американския хор „Джонатан Грифит“.Още новини по темата