Култура родена от водата 20

Както казва древногръцкият философ Талес: „Водата е принципът на всички неща“!

1563826
Култура родена от водата 20

В рубриката ни „Култура родена от водата“ разказваме за цивилизациите установили се до водни източници и за водните съоръжения в Анадола... Както казва древногръцкият философ Талес: „Водата е принципът на всички неща“! Освен това тя е незаменима и за неживите същества. Водата е и един от ресурсите, който не може да се произвежда, а другият е почва...  

Не би трябвало да е изненадващо, че водата, която е толкова важна притежава специално място във всички религии. Водата е запазила значението си както в политеистичните религии така и в монотеистичните религии. Водата е от голямо значение за турците както според вярата им, така и в ежедневието им. Ето защо те отдават широко място на вода в своите легенди. В мита на турците за „Сътворението“ се казва, че светът се състои от вода; Богът на небето създава планини и така започва животът. Реките и изворите са рай за турците, те са свещени. Според тази легенда животът започва с водата... След като турците приемат исляма, виждат, че в свещенния Коран се казва „Създадохме всичко живо от водата“ и че водата е същността на всичко... Новата им религия се припокрива с предишните им вярвания... Съществува и друга гледна точка според, която снабдяването на хората с вода без да се очаква нещо в замяна е добра и полезна дейност. Именно по този начин в турската култура се раждат водните пътища, баните и фонтаните...

Първите фонтани и чешми, построени от турците в Анадола са функционални структури, които са далеч от всякаква показност. Точно като древните гръцки фонтани, които срещаме в Западен Анадол... Един от най-старите образци на фонтани в турската архитектура е фонтанът от периода на ортокидите /династията артуклу/ в джамийски комплекс в Мардин. Фонтаните, които придобиват значение през периода на селджуците са били строени най-вече в дворовете на медресета, джамии и ханове и край пътищата. Най-впечатляващият фонтан на селджуците е фонтанът в медресето Гьок в Сивас.

Турците, които знаят добре значението на водата за живота изграждат много фонтани и чешми... Тези фонтани могат да бъдат открити както по главните пътища така и в селските и планински райони... Градските фонтани и чешми не само, че задоволявали нуждите от вода на хората, но били и места за срещи и беседи... В Анадола са построени фонтани на различни местата, от където се изпраща армията на поход или на места, които се знаят единствено от овчарите.... Фонтаните на джамиите,  монументалните фонтани, а така също и коритата към чешмите, които са предназначени за напояването на животните и птиците също не трябва да бъдат забравяни.

Фонтаните от османския период в Анадола обикновено са непретенциозни, докато тези в Истанбул са много показни и изящни... Истанбул е столица и именно поради това всички архитектурни обекти отразяват мощта и великолепието на държавата...

Със завладяването на Истанбул населението на градовете се увеличавало от ден на ден. Започнали да се строят чешми с водохранилища и сводове или куполи за да бъдат предпазени хората от дъждовете, а така също и фонтани красящи улиците и площадите на Истанбул. Фонтаните вече заемали важно място сред османските водни структури.

Тъй като религията забранява изображенията на хора и скулптурите фонтаните били украсявани с мотиви на листа, цветя, плодове, с черупки от стриди и геометрични мотиви. По фонтаните, които са изработвани от камък или мрамор има и надписи. Най-добрите образци на калиграфското изкуство могат да бъдат срещнати при тези надписи, които представят и прославят човека, построил фонтана.

Някои фонтани в Истанбул се превръщат в монументални със своята декорация и изработка... Въпреки, че в Истанбул има стотици разнообразни фонтани, фонтанът на султан Ахмед III пред вратите на двореца „Топкапъ“ се счита за един от най-красивите.  Той е построен в периода 1728-1729 година по заповед на султан Ахмед III. Този архитектурен шедьовър е първата структура, в която се вижда европейското влияние върху класическата османска архитектура.

Немската чешма“/Alman Çeşmesi/ на площад „Султан Ахмед“, която е символ на приятелството е едно от най-красивите водни съоръжения на Истанбул. Немската чешма е построена през 1898 година от немският император Вилхелм ІІ. По време на второто си пътешествие в Изтока императорът останал силно впечатлен от гостоприемството на Истанбул. Връщайки се в родината си, изготвил проекта и го изпратил като подарък на Истанбул. Чешмата е изработена в Германия и в разглобено състояние е докарана и монтирана на площад „Султан Ахмед“ през 1900 година. Чешмата е в неовизантийски стил във формата на осмоъгълник и е украсена със златни мозайки отвътре.

ПРЕХОД

След заселването на турците в Анадола са построени много и различни видове фонтани... Благодарение на фонтаните може да бъде проследно развитието на водната архитектура... Ако разглеждаме фонтаните само като структури снабдяващи с вода би било много несправедливо, защото те всъщност са произведения на изкуството. Фонтаните освен това разкриват и развитието и промените през годините на технологиите, изкуството и вкусовете.Още новини по темата