Култура родена от водата 7

През първотовото хилядолетие пр.н.е. до езерото Ван, което е с размери на море се установява цивилизацията Урарту...

1507831
Култура родена от водата 7

Кралят гледаше към безплодните земи забоиколени от планини и стръмни скали... Замислен, съзерцателен... Пред него на длъж и на шир се синееше огромен воден източник, за който не можеше да реши дали е езеро или море... Кралят се спаси от мрачните си мисли и лицето му се озари. Защото има ли вода, има и живот! Кралят реши да се установи тук със своя народ...

В източните части на Турция климатичните условия са сурови. През първотовото хилядолетие пр.н.е. тук близо до водоизточник с размери на море се установява силно кралство. Урарту е цивилизацията установила се в блозист до езерото Ван, което е най-голямото езеро на Турция и най-голямото содено езеро в света. Цивилизацията Урарту има голям принос както за анадолското, така и за световното културно, архитектурно и инженерно наследство.

Столицата на Урарту е Тушпа, днешният град Ван. Тази цивилизация оставила отпечатък в историята за над два века се откроява със своите постижения в архитектурата и обработката на минерали. Тази цивилизация преобразява трудния географски регион според своите нужди, прави го подходящ за земеделие и изгражда водни структури, които се използват и до ден днешен.

В резултат на проведените разкопки и проучвания става ясно, че кралете на Урарту са отдавали голямо значение на водните съоръжения и са построили над 60 язовира, басейни и напоителни канали. Това число в действителност е много внушително за този период. Друга особеност, която прави впечатление е, че до всеки язовир и канал има паметни плочи. Тези паметни плочи разказват, че кралете на Урарту са построили язовири и други водни съоръжения, за да направят земята обработваема. Всеки крал е добавял своето име към надписите... Благодарение на тези съоръжения в източната част на Анадола са били положени основите на земеделието основаващо се на напояването. Цивилизацията Урарту играе много важна роля в инициирането и развитието на тази традиция, която по-късно е пренесена и в персийския, елинстичния, византийския и османския периоди.

Специалистите окачествяват региона като "Язовирна зона" или като "Хидравлична държава" поради наличието на множество водни структури. Някои от тези водни структури благодарение, на които региона изживява своята златна епоха въпреки суровите климатични условия и георграфско местоположение се използват и днес!... Говорим за канали и язовири, построени преди 2 700 години! Цивилизация, живяла преди 2 700 години е осъществила толкова прекрасни проекти в инженерството и архитектурата и въпреки че са в земетръсна зона, тези структури са оцелели до наши дни! Според вас това не е ли невероятно? Една от тези структури е каналът Менуа, чиято дължина е повече от 50 километра и който е известен с името на краля на Урарту построил го. Виждайки, че каналът продължава да дава живот на земите от 2 700 години насам, човек не може да не бъде възхитен!

Друга водна структура, която буди възхищение е язовирът Кешишгьол! Специалистите са на мнение, че построените от цивилизацията Урарту язовири, водоеми и напоителни канали са уникални за своето време. Нищо чудно, че най-важните водни съоръжения и структури се намират в Анадола!

Кралете на Урарту допринасят за развитието на земеделието и животновъдството благодарение на изградените от тях напоителни съоръжения. При разкопките са открити стотици огромни глинени съдове за складиране на големи количества храна и напитки. Разнообразието от продукти, открити в тези съдове от бобови култури до ечемик и пшеница, от грозде до сусамово масло, ни показва колко много са напреднали в земеделието.

Цивилизацията Урарту излиза на преден план не само с водното инженерство, но и с архитектурата и металообработването. Те са първата цивилизация, която идва на ум, когато става въпрос за каменоделство и металообработване. Богатият на медни и железни мини регион, изобилието от бижута, предмети и селскостопански инструменти открити при разкопките, разкриват степента, която са достигнали в производството и търговията.

За да се адаптират към тази сурова географска област урартийците създават и оригинални архитектурни произведения, благодарение, на които областта просперира.

Тази цивилизация строи своите градове според определени планове. Те правят това, като оформят земната повърхност според своите желания, а не нагаждайки постройките според съществуващите условия. Строят сградите по склоновете под формата на тераси, а градовете, крепостите им погледнати от среща имат силует, подобен на пирамида. Това същевременно е характеристична осоеност на защитната им система.

Урартийските крале създават жилищна политика, която позволява на хиляди хора да се заселят в басейна на езерото Ван. Столицата Тушпа е един от най-великолепните и многолюдни градове за своето време. В градоустройството пресичането на широки улици със стръмни улици се нарича „мрежов план“. Тушпа е един от най-старите градове, където е приложен този план.

Предложихме ви поредната програма от рубриката КУЛТУРА РОДЕНА ОТ ВОДАТА подготвена от Неслихан Демирджиоглу...Още новини по темата