Любопитни Факти 13-20

Ангорската коза...

1385890
Любопитни Факти 13-20

Знаете ли, че ангорската вълна, която в много страни се знае като мохер, се добива от руното на ангорските кози и че се е разпространила в различните кътчета на света от Турция?

Родината на ангорските кози е Централна Азия, но те придобиват съвременните си расови качества в Централна Анатолия, където е пренесена през ХIII век от турските племена. Те са малки животни с крехка структура, които се отглеждат във високи плата, където валят малко дъждове и климатът предимно е сух.

До ХХ век ангорската коза се отглежда само в Анкара и околностите й, а покъсно през определени периоди се изнася и в чужбина, но запазва наименованието на порадата си навсякъде, където продължава да се развъжда.

Влакната на ангората, които се правят от козината на ангорската коза са едни от най-ценните суровини на световната текстилна промишленост. Нишката обикновинно е бяла, много гладка, мека, но издръжлива, топлоустойчива, има естесвен блясък, лесно се боядисва и много трудно се замърсява. Поради тези си качества е една от остовните суровини на тъкачната индустрия, тъй като може да се смеси, както с естественни така и със синтетични влакна.

Днес ангорските кози извън Турция се отглеждат в страни като Южна Африка, САЩ, Лесото, Аржентина, Австралия и Нова Зеландия. 

 Още новини по темата