Турски благотворителни институции 12

Председателството за турците и сродните общности в чужбина..

1168455
Турски благотворителни институции 12

Тази седмица в рубриката ни „Турски благотворителни институции“ ще продължим с информация за програмата на Председателството за турците и сродните общности в чужбина, "Стипендиите на Турция". Ще ви дадем по-подробна информация за това, как работи процесът на подбора на студентите и кои са критериите при подбора им за получаване на стипендии.  

 

Процесът на подбор на студентите

Подбора на студентите кандидатствали за Стипендиите на Турция се прави според; академичния успех и участието им в извънкласните дейности и по други професионални компетенции на кандидатите.

1. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРЕЦЕНКА:

Проучване на всички приложения; минимален успех за приема, възрастова граница, изисквани документи по основните критерии.

2. КРАЙНО ПРОУЧВАНЕ:

Заявленията съответстващи на критериите за получаване на стипендия; Експертната комисия внимателно разглежда кандидатурите въз основа на редица критерии като академичен статус, предишни постижения, областта на академичните интереси, кариерни цели, последователността на предпочитанията, мотивационното писмо, участието в социалните дейности. След този етап се подготвя окончателният списък на кандидати, които ще се поканят за процеса на интервю.

 

3. ИНТЕРВЮ:

Окончателния списък на кандидатите, които са подбрани от повече от 100 страни, се подготвя от комисиите за интервюта, състоящи се от академици и експерти.

4. ПОДБОР:

Резултатите от интервюто на кандидатите, определени като кандидати за стипендия от комисиите за интервюта, се оценяват от комисията за подбор и се съставя списъкът на студентите, които ще получат стипендия.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОРА:

Подбраните кандидати се поканват на интервю в собствените им страни. В някои случаи интервюто се провежда дистанционно –  по интернет или по телефона. Комитетът за интервю, обикновено се състои най-малко от един представител на програмата Стипендиите на Турция и от един академик от катедрите в турските университети.

Интервюто, в нормални случаи в рамките на 15-30 минути, се провежда в следния формат:

a. Встъпителна част,  б. Опис на приложените документи, в. Целите на кандидата , г. Академични знания и кариерни цели, д. Заключителна част и въпроси на кандидата към комисията.

 Още новини по темата