Турски благотворителни институции 6/19

Председателството на турските сродни общности в чужбина (YTB)...

1141684
Турски благотворителни институции 6/19

В четирите предходни програми на рубриката ни „Турски благотворителни институции“ се постарахме да ви дадем обща информация за Турската агенция за сътрудничество и развитие – ТИКА, която е една от турските благотворителни институции и организации за оказване на помощи, като Института Юнус Емре, Председателството на турските сродни общности в чужбина (YTB) и Турския Червен Полумесец, реализирали редица социално-културни проекти в различни страни и региони на света.

Тази седмица ще говорим за Председателството на турските сродни общности в чужбина, който е друг турски благотворителен орган изпълняващ много важни проекти в нашите душевни граници.

Председателството на турските сродни общности в чужбина е основан на 06 април 2010 г., със задачата да координира и развива проекти в областта на услугите и дейностите насочени към нашите граждани в чужбина, сродните общности в чужбина и студентите, които идват да учат в Турция с международна стипендия.

Председателството на турските сродни общности в чужбина със дейностите, които изпълнява, засилва отношенията ни както с нашите граждани, живеещи в чужбина, така и със сестринските общности и установява по тесни икономически, социални и културни връзки с тях. А студентите, които следват в Турция с международна стипендия; са наши доброволни посланици по целия свят.    

                  Още новини по темата