Багрите на Анадола-40

Пътуване в Юскюдар...

1062970
Багрите на Анадола-40

В периода на византийската империя Юскудар е бил известен под името Хрисополис, тоест Златния град. Не е известно защо се е използвало това название но се предполага че се дължи на природната красота на района. Сочи се че името се дължи и на факта че през византийския период тук са се намирали постове които са вземали данъци от преминаващите през Босфора кораби и по този начин селището е забогатяло.

        Днешното име на квартала е приозлязло от римското название Скутари, по името на легиона чиито казарми са се намирали на това място. Името на град Шкодра в Албания и английските и германски думи Скуадрон и Швадром имат същия етимологичен корен. В днешния Юскюдар няма нищо запазено от византийския период. През този период Юскюдар и другите селища на Анадолския бряг не са се считали за част от Истанбул. В Юскюдар което място е завладяно от османската империя 100 години преди Истанбул, не са настъпили съществени промени и през този период. Селището е място много близо до Истанбул но същевременно не е част от мегаполиса. През османския период Юскюдар е бил свърталище на разбойници и побойници и оттук произлиза и турският израз-Атъ алан Юскюдаръ гечти-тоест престъпниците намират спасение в Юскюдар. През модерните времена обаче Юскюдар се превърна в един от големите и сигурни квартали на Истанбул. През 19ти век в Истанбул започват да се осъществяват коренни промени и новото разбиране за урбанизация започва в Пера и се разпространява и в квартали като Шишли и Нишанташъ, на брега на Златния рог. Богатите граждани от този период си купуваха или строяха разкошни и просторни жилища с големи градини пред тях. През 50тте години обаче тези райони станаха арена на усилено сградостроена и бяха построени множество модерни бетонни апартаменти. Юскюдар остана извън всички тези течения и тенденции и тук все още се намират улици и райони в които може да се почувства дъхът на османския период. Интересен е фактът че в този квартал може да се намерят образци отразяващи всички архитектурни етапи в развитието на строителството на турски османски джамии.

       Започваме разходката ни в Юскюдар от площада пред пристана. Площадът е заобиколен от много джамии. Една от тях е джамията Михримах Султан, която е разположена на скална тераса. Михримах султан е дъщеря на султан Сюлейман законодателя и наложницата му Хюррем султан и съпруга на садразам Рюстем паша. Джамията е образец на ранното творчество на мимар Синан. В миналото тук е имало голям джамийски комплекс но днес са се запазили само медресето и началното училище. В центъра на площада се намира чешма построена от султан Ахмед трети. Монументалната чешма е в бароков стил и с чучури и по четирите страни. По старите гравюри може да се съди че покривът е претърпял много промени до наши дни. До шосето от Юскюдар за Кадъкьой се намира джамията Йени Валиде построена от майката на султан Ахмед трети, Гюлнуш Еметуллах Султан. Недалеч от джамията се намира тюрбето на Гюлнуш султан построено под формата на клетка за птици. До него се намира фонтан също в бароков стил. До шосето се намира воден резервоар с чешма който също е построен в бароков стил. Джамията е била построена в периода когато в османската държава започва да се чувства силното въздействие на бароковия стил в архитектурата но трябва да се подчертае че при строежа са положени усилия и за запазването на класическите черти. Каменоделството и мраморните облицовки отразяват огромното майсторство на строителите. Спускайки се от джамията към морския бряг, достигаме до сградата на имарета до която също се намира чешма в бароков стил. На брега се издига построения в периода на султан Абдулмеджид полицейски участък. Днес тук се намира локалът на Военно-въздушните сили.

       Напредвайки по крайбрежието в посока към Кадъкьой преминаваме покрай джамията Шемси паша която се счита за една от малките по размери шедьоври на строителството на Мимар Синан. Прилепено до джамвията е и тюрбето на Шемси паша. В малкия комплекс има и медресе което днес е превърнато на библиотека. От двете страни на олтара се намират колони които се въртят около централната си ос. Тези колони са своеобразна алармена инсталация, тъй като джамията е построена много близо до брега. В района джамията е известна под името Кушконмаз-на която не кацат птички, тъй като многобройните чайки, гълъби и други птици много рядко кацат по куполите й. Разказва се че в миналото на върха на купола, вместо полумесец и звезда са се намирали писалка и мастилница. Оттук поемаме към вътрешните райони и се насочваме към джамията Рум Мехмед паша чиито куполи се забелязват и от крайбрежието. Мехмед паша е грък приел исляма и е бил един от везирите на султан Мехмед завоевателя. Тази джамия е една от най-старите сгради в Юскюдар. Тухлените стени, високият свод и прозорците но свода напомнят конструкцията на византийска църква. Твърди се че това се дължи на факта че джамията е построена от майстор грък. Но планировката на джамията наподобява планировката на джамии построени в периода преди превземането на Истанбул. Осмоъгълното тюрбе на Мехмед паша се намира зад джамията. В околностите се забелязват разрушените стени на водните резервоари снабдявали с вода хамама и двореца който в миналото е бил построен на брега. Недалеч от тук, на улица Ешреф саати се намира и конакът на Мехмуд Шефкет паша. Тук някъде, между джамиите Шемси паша и Мехмед паша се е намирал построеният от султан Ахмед трети дворец Шерефабад, за който днес придобиваме представа само по няколко запазени рисунки. На около стотина метра от джамията Рум Мехмед паша се намира една друга джамия наречена Аязмо. Джамията е построена през втората половина на 18ти век от султан Мустафа трети. В миналото тук се е намирало аязмо поради което жителите са нарекчи джамията с това име. До двора на джамията с изглед към морето се достига по стълбище. В двора се намира малка чешма. До джамията се реди хубава композиция от обекти като джамията Имрахор, чешмата Башкадън, училището Рюстем паша.

      Отминавайки джамията Аязмо достигаме до тюрбето Хаджъ Ахмед паша. Тюрбето построено от Мимар Синан е разположено в малка горичка. В миналото тук са се намирали арки които са били разрушени. Оттук се насочваме отново към площад Юскюдар, но следвайки друг маршрут. В квартала може да се срещнат питорескни къщи, кьошкове които отразяват атмосферата на стария Истанбул. Недалеч от джамията Рум Мехмед Паша се намира джамията Каптан паша построена през 1720та година от Каймак Мустафа паша. Джамията е разположена на стръмнина. Достигаме отново до централния площад до пристана и преминаваме на отсрещния край където се ииздига една доста стара постройка. Сградата е на хамам построен от Мимар Синан и днес се използва като търговски център. На плочата поставена на входа на чаршията се разказва че заможен гражданин е спасил постройката от разрушаване и я е реставрирал. Оттук се насочваме към вътрешните райони на Юскюдар и достигаме до Битпазара. В началото на улица Багларбашъ се намира ресторант Канаат който е един от старите и реномирани ресторанти в Истанбул. В този район на квартала се намират множество стари малки месчити.

        Вътре в чаршията е разположена библиотеката Селимага. До нея се е намирало училище което е било разрушено. Селим Ага е бил освободен роб и е поемал редица държавни постове. В двора на библиотеката се намират неговният гроб и гробовете на двамата му сина.


Етикети: #Юскюдар

Още новини по темата