Каква стратегия по миграцията трябва да следваме?

Коментар на декана на факултета по политически науки на университета Йълдъръм Баязид Професор Доктор Кудрет Бюлбюл...

1250944
Каква стратегия по миграцията трябва да следваме?

Турция е страна която от векове насам е привличала мигранти. По нейната територия са преминавали и големите преселнически вълни от миналото. През последните столетия, в Турция намират спасение и приют бежанци от съседните страни и региони, които са подложени на репреси и гонения. Същевременно империалистическите страни се опитват да се възползват от турските малцинства в някои страни с цел постигането на свои лични интереси.  От друга страна, Турция цели съхраняването на турското малцинство в регионалните страни и в тези рамки подготвя своя стратегия с която поощрява турското малцинство да не напуска своите родни земи и да се бори за правата и свободите си, тъй като преселенията в Турция отслабват влиянието на страната ни в тези региони а също така и позициите на малцинството. Подобно бе положението на Балканите. Ако бе предотвратено масовото преселване на турци, днес позициите на Турция в балканските страни щяха да са много по-силни. Дори някои балкански ислямски алими подчертаваха пред турското малцинство че напускането на родните земи е грях.

Стратегията на Турция е да бъде запазено присъствието на турци в съседните региони и за целта много учреждения и неправителствени организации водят проекти и дейности за оказване на помощ на турските общности и за разрешаване на техните проблеми на място. Освен това се предприемат дейности и за осигуряването на участието на представители на турското малцинство в държавните органи и учреждения, тъй като това ще е от полза не само за тях но и за Турция.

Най-важната стъпка за укрепването на позициите на турците в западните страни е осигуряването на приемането им за граждани на страните в които живеят. Но много турци се опасяват да предприемат тази стъпка или пък подават твърде късно документи.

Ето един пример за това. По време на посещение в европейски страни през 80тте години на миналия век, бившият премиер Неджметтин Ербакан препоръчва на турските гастарбайтери да получат гражданството на страните в които живеят и работят. Тогава това предложение дори предизвиква реакциите на турците, сякаш им се предлага да сменят религията си. Но сега представителите на турците в Западна Европа подчертават че късно са осъзнали правилността на неговите думи.

Много е нормално Турция да изживява проблеми със страните в които турското малцинство е подлагано на репресии. В миналото това бяха Балканските страни, а сега въпросът с кримските татари и с уйгурските турци предизвиква проблеми с Китай и Русия. Същевременно обаче трябва да полагаме усилия и за превотвратяването на пълното влошаване на връзките с тези страни тъй като това няма да е от полза за турците. Затова се полагат усилия за установяването на сътрудничество с тези страни и за осигуряването на възможност на турците за интегриране с обществото в тях.

Честъ към турците в съседните райони и в западноевропейските страни се отправят обвиненията че са замесени в радикални групировки и дори участват в терористични акци. В голяма степен тези обвинения са неверни, и се дължат предимно на политическите интереси на някои среди. Но не трябва да се оставя настрана вероятността турците да попадат под влиянието на маргинални сруди поради давлението на което са подложени. Именно затова държавните институции в Турция и неправителствените организации трябва да работят за да предотвратяват попадането на турците под влиянието на радикалните групировки.

Преселването на турците, трябва да е винаги последна стъпка за турците, които са изправени пред проблеми в страните вкоито живеят. Винаги е възможно да бъдат намерени пътища за убеждаването на турците да не напускат домовете си и да укрепват позициите си в страните в които живеят.

През последните години Турция е център в който се стичат мигранти от източните страни и голяма част от тях се възползват от нея като транзитенпреход към Европа. Турция няма моралното право да отказва помощ на тези бежанци, повечете ото които са напуснали родните си места поради войни, терористични нападения и репресии, защото тя притежава историческите традиции да оказва помощ на всички нуждаещи се, независимо от религията, расата и националността.

Предложихме ви драги слушатели коментар на декана на факултета по политически науки на университета Йълдъръм Баязид Професор Доктор Кудрет Бюлбюл.

 Още новини по темата