Открита бе новата джамия на хълма Чамлъджа в Истанбул...

camlica cami (9).jpg | Открита бе новата джамия на хълма Чамлъджа в Истанбул...

camlica cami (9).jpg

Открита бе новата джамия на хълма Чамлъджа в Истанбул...


Етикети: джамия