Мегалитът в Гьобеклитепе влезе в списъка на ЮНЕСКО...

gobeklitepe (10).jpg | Мегалитът в Гьобеклитепе влезе в списъка на ЮНЕСКО...

gobeklitepe (10).jpg

Гьобеклитепе бе включен в постоянния списък на ЮНЕСКО за Световно културно наследство...


Етикети: Гьобеклитепе