Новата визия на Турция 9

Промени в политиката на Турция...

442950
Новата визия на Турция 9

Древния философ Конфуций е казал следното-ако искате да унищожите един народ, една култура и една религия, вместо да водите войни, предизвикайте хаос от понятия, разбирания и идеологии".

Всъщност не знаем със сигурност дали тези думи принадлежат на самия Конфуций но знаем че един от най-добрите пъщи за предизвикването на проблеми в едно общество е създаването на хаос от понятия и идеологии. Този хаос може да бъде предизвикан чрез заместването на основните понятия в идеологиите с други, понятия, които разтърсват из основи устоите на обществото.

Езикът е едно от най-големите богатства на човечеството. Езикът помага на хората да коментират това което виждат в света и да разменят информация, а също така и да създават абстрактни понятия. Посредством езика хората изказват своите впечатления, искания, очаквания, настроения и чувства а също така и определените правила и понятия, и тези понятия и правила предизвикват в представите ни определени образи. Ако между тези образи има твърде големи противоречия това води до погрешни заключения и решения.

Несъответствието между понятието и образа предизвиква онтологичен проблем. Връзката между човека и външния свят не води само до натрупването на нови знания но също така и до даването на характеристика на тези понятия.

Човек определя ролята на културата, технологията и дори на религията в живота си благодарение именно на тези свои понятия. Връзката между понятието и материалния свят е трансдентална.

Прочутия ислямски учен и теолог Ивав Газали подчертава на необходимостта от ревизиране на принципите на религията за да бъде тя прочистена от погрешните и въведените отвън принципи и понятия.

Днес вм света има един огромен хаос от понятия и принципи. Хаоса в ежедневните понятие не е с критично значение но хаосът в основните понятия които определят и мирогледа ни може да предизвика много големи проблеми. Може да се каже че тероризмът днес се дължи до голяма степен именно на този хаос.

Терористичните организации изтриват запечаталите се в човешкото съзнание принципи и понятия и ги заместват със своите погрешни и престъпни понятия, като човек вече ги възприема като единственото правилно понятие.

Например терористичната организация ПКК разпространява една неизпълнима мечта, възползвайки се от нея като средство за привличане на привърженици. Тя изтрива в регионалното население всички жизнени, културни и обществени приници и ги заменя използвайки сила и заплаха със своите кървави принципи и учения. Тя лъже кюрдите възползвайки се от кюрдския език за да ги убеди че се бори в името на техните интереси.

ПКК следва както стратегия на физическо давление, така и стратегия на психическо давление. Тя и другите подобни организации много често използват понятието Демокрация, но това понятие е само като примамка, тъй като идеологията им с категоричност не допринася за изграждането на един демократичен режим. Също така терористите много често използват и понятието за мир, прикривайки по този начин своето кърваво лице.

За ПКК дмокрацията представлява строй в който всеки човек остава принуден със силата на оръжието и на давлението да възприеме политиките и принципите които им се импозират от терористите.

Това разбиране за демокрация няма нищо общо с приетото в света понятие за демокрация.

Терористите опетняват и понятието за Мир, използвайки го за оправдаване на своите кървави и жестоки нападения.


Още новини по темата