Новата визия на Турция 2

Турската външна политика в етап на промени...

426943
Новата визия на Турция 2

Днес светът е в период на много бързи и резки промени. През първата четвърт на 20-ия век светът става свидетел на много повече събития от събитията протекли в течение на целия 19-ти век. За много кратък период от време, бяха осъществени повече научни и технически открития от откритията осъществени през изтеклите епохи. Това обаче породи и кризи, тъй като изоставането от развитието в света днес коства много повече. Страни, които не съумяха да постигнат уравновесено индустриално и икономическо развитие са постоянно разтърсвани от тежки кризи и в тях не може да се говори за стабилна и силна държавна и съдебна системи.

Както казахме в предходната ни програма, в последния период на Османската империя не бе постигнато необходимото индустриално, икономическо и обществено обновление и тя изостана от света. Това изоставане доведе и до изолацията на страната от световните събития.

Турция заплати много тежка цена на това изоставане. Днес страната ни полага усилия за възприемането на стратегии, които ще осигурят постоянното й развитие и активното й включване в световните дела. За постнигането на тези цели естествено е необходима нова визия, която ще спомогне за премахването на последиците от периода на изостаналост.

Новата визия на Турция осигурява платформа за икономическо развитие, развнитие на демократичните учреждения и на индустрията и за възстановяване на обществената и държавна структури. Тази нова визия също така е и средство за премахването на всички последици от периода на изостаналост и изолация.

При много трудни условия и проявявайки невиждан героизъм, турския народ съумя да разгроми гръцките окупатори но слабата образованост, недостатъчното техническо развитие и бедността не позволиха да се осъществи една силна индустриална революция и това превърна Република Турция в една изостанала страна. Не бе постигнат успех и в политическите и икономическите преобразования. Всичко това породи в страната чувството за безполезност и доведе до загуба на съзнанието за значимост. Турския народ бе победил световните сили но бе загубил войната за промени.

Това чувство на изостаналост и безпомощност в икономическата сфера пред световните сили, които бе победила с оръжие и силен дух, предизвика силна травма .

Преподавателят в университета Йълдъръм Баязид Професор Дкотор Мазхар Баглъ ни предлага своите коментари по този въпрос.

Политическата система в света е в постоянни промени и обновления но в турския народ има едно по-различно отношение към историята. Според турците, историята е процес в който се изживяват резки и коренни промени и само за един миг се слага край на една и се поставя началото на друга епоха. Това разбиране обаче не позволява да се създават обществени планове за развитие и да се гледа дългосрочно в бъдещето.

Модерната система в света се основава на планирания рационализъм посочен от Макс Вебер. Планирането позволява да се анализират проблемите и да се създават разрешения за тях. Но традиционните бюрократически апарати не позволяват да се възприеме една подобна модерна система. Необходимо е създаването на нов бюрократичен апарат, на нов държавен апарат, нова визия за бъдещето.

Турция е страна в която съжителстват в мир различните етноси, религии и култури.

Преиодите на промчени обаче естествено раздухват забравените дискусии и проблеми. Всяка политическа мисъл и всяко течение се стремят да получат място в новата система. Изостаналите страни и народи по принцип излизат на пътя на промените дълго време след като те са започнали да протичат в другите страни и много често дори протичат твърде бурно.

Днес региона в който се намира Турция е арена на много бурни промени и страната ни полага усилия за да стане една от главните определящи сили в региона.

Създаването на нова визия, на нова външна политика и на силна държавна структура е възможно само с нови и обновени политически стъпки. Способностите на политическите органи за разрешаване на кризите са равнозначни с доверието и подкрепата на народните маси. Това означава че именно народните маси трябва да повяврват в новата визия и в новите цели.

Нова Турция е именно отражение на тези цели, мечти и желания на турския народ за придаване на нов облик на страната.Още новини по темата