Новата визия на Турция 1

Промени във външната и вътрешна политики...

423319
Новата визия на Турция 1

След разпада на Османската Империя, новосъздалата се Република Турция възприема много пасивна политика по световните проблеми. Това се дължи на редица предходни фактори. През последния период на империята, въпреки някои стъпки, страната изостана в техническото си развитие от западните страни, не бяха предприети активни стъпки за осъвременяването на държавния апарат и на обществената структура. Империята остана настрана от световната политика и се оттегли в своята черупка.

При много трудни условия и проявявайки невиждан героизъм, турския народ съумя да разгроми гръцките окупатори но слабата образованост, недостатъчното техническо развитие и бедността не позволиха да се осъществи една силна индустриална революция и това превърна Република Турция в една изостанала страна. Не бе постигнат успех и в политическите и икономическите преобразования. Всичко това породи в страната чувството за безполезност и доведе до загуба на съзнанието за значимост. Турския народ бе победил световните сили но бе загубил войната за промени.

Продължаващата стара структура на държавния апарат не позволи на страната да се справи и с наличните проблеми които се превърнаха в още по-комплексни поради възприетите погрешни политики.

Турският народ проявяваше огромен интерес към политически среди проповядващи икономическо развитие и благоденствие и активна външна политика, но за съжалние тези среди винаги ставаха губещата страна защото работеше един механизъм унищожаващ всички прогресивни и напредничави идеи и техните автори. С течение на времето обаче промените в света започнаха да се чувстват все по-силно и в Турция и пробуждаха в населението желанието за постигането на желаната свобода и демокрация.

Сложен бе края на властта на едно малцинство но за да бъдат излекувани раните причинени от предходните механизми, бе необходимо създаването на една нова визия и установяването на пълно единение с народните маси в техния стремеж към по-добро бъдеще.

Изпитваше се нужда от нов правителствен механизъм, от нова визия, от нови политически екипи и от нови цели, които ще превърнат страната в един силен световен актьор.

Преподавателят в университета Йълдъръм Баязид Професор Дкотор Мазхар Баглъ ни предлага своите коментари по този въпрос.

Световната политическа система е в една постоянна промяна и обновление. Тези промени понякога произтичат с драматическа бързина а понякога протичат по-бавно и спокойно. В историята на света има много критични периоди и моменти. Особено след световните войни, в света настъпват много коренни промени. Индустриалната революция, глобализацията, търсенето на нови подзебни източници стават причина за тези глобални по своя характер промени. В периодите на промени стрпаните които са със силна икономика и политическа структура винаги са диктували своите условия. Днешните граници и макроикономически структури в света са останали от периода на Първата световна война и не съответстват на социалната, етническа и политическа необходимости в редица райони в света. Днес светът е отново в един етап на бурни промени и отново е налице конфликт за налагане на превъзходството над света. Периодите на промени раздухват и дискусиите в политическите среди които искат да получат облаги от тези промени именно за своите политически виждания. Страни и народи, които са изостнали от света, в периодите на промени не съумяват да наложат своите искания и очаквания и тези искания и очаквания полячават израз само в стийхийни действия които понякога постигат успех.

Днес географският регион в който се намира Турция е арена на бурни промени и Турция е длъжна да предприема активни действия за да може да се превърне в един от главнтита актьори в региона. Създаването на нова визия, на нова външна политика и на силна държавна структура е възможно само с нови и обновени политически стъпки. Способностите на политическите органи за разрешаване на кризите са равнозначни с доверието и подкрепата на народните маси. Това означава че именно народните маси трябва да повяврват в новата визия и в новите цели.

Нова Турция е именно отражение на тези цели, мечти и желания на турския народ за придаване на нов облик на страната.Още новини по темата