Жените в Турция живят по-дълго от мъжете

В Турция средната продължителност на живота при жените е 81,3, а при мъжете 75,9 години...

1595999
Жените в Турция живят по-дълго от мъжете

49,9 % от населението на Турция са жени, средната продължителност на живота е 78,6 години, като при жените средната продължителност на живота е 81,3, а при мъжете 75,9 години.

Турският статистически институт обяви резултатите от проучването „Жените в статистика- 2020 година“.

Жените съставляват 49,9% от населението на Турция, а мъжете  50,1%.

Този пропорционален баланс между мъжете и жените се променя в полза на жените във възрастовата група на 60 и повече години, тъй като жените живеят по-дълго. Делът на женското население е 52,3% във възрастовата група между 60-74 години и 73,4% във възрастовата група при 90 и повече години. Средната продължителност на живота при жените е 81,3, а при мъжете 75,9 години.

 

 Още новини по темата