Рекорден брой посетители в тюрбето на Ходжа Ахмед Йесеви...

Рекорден брой посетители в тюрбето на Ходжа Ахмед Йесеви...

Рекорден брой посетители в тюрбето на Ходжа Ахмед Йесеви...

Тюрбето на Ходжа Ахмед Йесеви в Казахстан е било посетено от 1 милион и 500 хиляди туристи през 2019 година. 

Заместник-губернаторът на областта Тюркистан Мейирджан Мързалийев отбеляза на организирана пресконференция че в провинцията имат 168 хотела, 51 почивни станции и 60 почивни центъра и са подготвени 57 различни туристически маршрута.

Мързалийев каза че хотелите се реставрират в съответствие с оригинала им и се отдава важно място на съхраняването на традиционните за страната изкуства. 

Той каза че през 2019 година тюрбето на Ходжа Ахмед Йесеви е било посетено от 1 милион и 500 хиляди туристи и че целят през 2025та година броят на туристите да нарастне на 5 милиона.

 


Етикети: Казахстан , тюрбе

Още новини по темата