Уроци по турски език в Малайзия

Още в два университета на Малайзия, започнаха да се преподават уроци по турски език.

1158192
Уроци по турски език в Малайзия

Със заслугите на Института „Юнус Емре“ (YEE), още в два университета на Малайзия, започнаха да се преподават уроци по турски език.

Университет по мениджмънт и наука (Management and Science University - MSU) и Международния ислямски университет (International Islamic University Malaysia - IIUM) в Малайзия, след като подписаха протокола "Избирам Турския" с клона на института "Юнус Емре" в Куала Лумпур, включиха в учебната си програма Турски език, който ще е свободно избираем предмет.

В заявлението на клона на института "Юнус Емре" в Куала Лумпур се отбеляза, че на 15 студента от MSU, ще се преподават по 2 часа редовни и по един час интерактивни урока по турски език на седмица .

В заявлението се подчерта, че в факултетите по мениджмънт и чужди езици на Международния ислямски университет, уроците по турски език са въведени, като предмет на втори чужд език и че в студентското градче на университета в град Пагоа, в момента в 3 различни курса се преподават 6 часа уроци по турски език на седмица.Още новини по темата