Концентрация на парниковите газове в атмосферата...

Последиците ще бъдат опустошителни и неизбежни...

1093208
Концентрация на парниковите газове в атмосферата...

Концентрацията на парниковите газове в атмосферата е на рекордни високи нива.

Генералния секретар на Световната метеорологична организация (СМО) към ООН Петери Таалас обяви, че концентрацията на парниковите газове в атмосферата, която е едина от основните фактори за изменението на климата, е достигнала рекордни нива през 2017 г.

В доклада, публикуван от СМО, нивата на въглероден диоксид (CO2) в атмосферата са достигнали рекордни нива, през 2017 г. е 405,5 ppm. (части на милион), за сравнение с предходната 2016 г.- 403,3 ppm.

Taaлас в изказването си подчерта, че концентрацията на въглероден двуокис в атмосферата е била толкова висока за последен път преди 3 милиона години и допълни, че ако не се предприемат бързи мерки за понижаването й, последиците от изменението на климата върху света ще бъдат опустошителни и неизбежни.

 Още новини по темата