"Произходът на турците в Западна Тракия и техните връцки с Гърция"

Темата на програмата „Чешми Джихан” на радио „Гласът на Турция” изличваща се всеки петък и подготвяща се от професор Кудрет Бюлбюл от университета „Йълдъръм Беязът” бяха турците в Западна Тракия...

907494
"Произходът на турците в Западна Тракия и техните връцки с Гърция"

Темата на програмата „Чешми Джихан” на радио „Гласът на Турция” изличваща се всеки петък и подготвяща се от професор Кудрет Бюлбюл от университета „Йълдъръм Беязът” бяха турците в Западна Тракия.

Гости на предаването бяха генералният директор на Центъра за изследване на ислямската история, култура и изкуство ( IRCICA ) доцент Халит Ерен и професор Левент Каяпънар от университета „Намък Кемал”.

В рамките на програмата на тема "Произходът на турците в Западна Тракия и техните връцки с Гърция" бяха дискутирани обстойно проблемите пред които са изправени турците в Западна Тракия, чиито етнически произход се отрича от страна на Гърция и систематичното потъкване на правата им, които са гарантират от двустранните и международни споразумения и главно от Лозанския договор и стъпките, които трябва да се предприемат на международно ниво и главно в рамките на ЕС срещу тези нарушения.Още новини по темата