Мостове на културата 1

Мостовете на културата между Турция и България...

442962
Мостове на културата 1

Мостът, без значение дали е дървен или железен, понтонен или бетонен, въздушен или каменен, древен или модерен, широк или тесен, изящен или недодялан, е онова сложно и трудно, изискващо големи усилия творение на човешката ръка, на съзидателния човешки гений, който свързва два бряга, стръмни или полегати, отдалечени или противостоящи един на друг.

Именно защото свързва, а не разделя, защото сближава, а не отдалечава, мостът се е превърнал в символ с много по-дълбок смисъл.

В нашия балкански и анадолски географски предел, който сам по себе си се явява глобален мост между световете, между Изтока и Запада, Севера и Юга, между миналото и настоящето, мостът придобива още по-плътни измерения, запълва се с много повече съдържание.

Разбира се, най-солидни и стабилни, устойчиви и вековечни са онези мостове, които са изградени от културата и изкуството. Затова този многозначителен символ присъства и в заглавието на новата ни програма.

Драги слушатели, започвайки от днес, всяка неделя, ще имате възможност да слушате специалната ни поредица от програми «Мостове на културата», която се подготвя от проф. д-р Хюсеин Мевсим от Анкарския университет, специалист по български език и литература.

Тази поредица ще ви запознае с малко известни, но твърде увлекателни и поучителни факти и събития, личности и произведения в историята на турско-българските културни връзки в миналото и днес. В нея ще се разкрият пред вас интересни страници и сюжети от литературните, езиковите, музикалните, театралните, научните и т.н. отношения и контакти между двата съседни народа, за пресечните точки на двете култури, за породените мисли, чувства и впечатления от пътуванията на български писатели и журналисти в Турция, респективно на турски писатели и журналисти в България, за погледа и отношението към съседа и т.н.

Всяка седмица в поредицата от програми «Мостове на културата» ще имате възможност да се запознаете по-отблизо с личността и постиженията на известни преводачи на художествена и документална литература от български на турски, а така също от турски на български; онези преводачи, които, пренасяйки един нов и непознат свят пред очите и въображението на читателя, всъщност изпълняват много благородна мисия и служат на полезна кауза. Всеизвестно е, че това е мисията и каузата на мира и разбирателството, на добросъседството и взаимното опознаване, а факт е, че именно взаимното опознаване между отделните индивиди и човешките общества спомага за сближаването им, за преодоляването за различни стереотипи и нагласи от миналото.

В някои от програмите ни ще бъдат представени новоизлезли книги от български автори на турски, както и обратното, за читателския интерес и обществения резонанс, които е породила тяхната поява. Разбира се, няма да се ограничим само с представяне на книги и автори, а ще направим всичко възможно да обхванем проявите и в другите изкуства като театър, изобразително изкуство, музика и др.

На слушателя ще се предостави възможност да узнае повече за пътуванията и посещенията на български творци в Турция, за породените впечатления от съприкосновението с турската култура, народните обичаи и традиции, както и с мюсюлманската религия и породената от нея цивилизация, отражението им в тяхното творчество. Слушателят ще има възможност и да се запознае с философията и посланията на такива изтъкнати средновековни мистици като Мевляна Джеляледдин Руми, както и със съвременни творци като поета Назъм Хикмет и др.

Да си пожелаем от сърце нови и интересни срещи, а не разминавания, по мостовете на културата и изкуството!


Още новини по темата