Износ за 18,6 млрд. долара

Съюзът на турските износители обяви, че износа на Турция през юни достигна 18,6 млрд. долара...

2158847
Износ за 18,6 млрд. долара

 

Износът на Турция през юни достигна 18,6 млрд. долара.

Съюзът на турските износители обяви данните за външната търговия за месец юни. През юни Турция реилизира износ за 18,6 млрд. долара. Износът през първата половина на 2024 година е 125,4 млрд. долара, а 12-месечният износ възлиза на 257,8 млрд. долара.

Сред секторите с най-голям износ, автомобилостроенето запази първото си място през юни с 2,6 милиарда долара. Автомобилната индустрия е следвана от химическата промишленост с 2,3 милиарда долара и стоманодобивната промишленост с 1,3 милиарда долара.

През разгглеждания период най-голям износ е направен съответно за Германия, Съединените щати, Обединеното кралство, Италия и Ирак, а забележително увеличение е регистрирано при износа за Румъния, Гърция и България.


Етикети: #юни , #износ , #Турция

Още новини по темата