Износ на над 85 000 тона лешници за Германия

Германия внесе 85 447 тона лешници от Турция за 496 653 928 долара...

2037571
Износ на над 85 000 тона лешници за Германия

 

В периода 2022-2023 година Турция е изнесла най-много лешници за Германия.

Според информация на служители на Черноморската асоциация на износителите на лешници и лешникови продукти, в периода 1 септември 2022 година- 31 август 2023 година Турция е реализирала износ на 298 557 тона лешници за над 120 страни на стойност 1 795 189 783 долара.

През разглеждания период най-голям износ е осъществен за Германия, която е следвана от Италия и Франция.

Германия внесе 85 447 тона лешници за 496 653 928 долара.



Още новини по темата