Tурция спечели над 1.3 млрд. долара от износа на лешници

Турция е спечелила 1 318 197 625 долара от износа си на лешници между септември и април...

1982286
Tурция спечели над 1.3 млрд. долара от  износа на лешници

През първите 8 месеца от настоящия селскостопански сезон, започнал на 1 септември, Турция е реализирала износ на лешници по света, на стойност 1 млрд. 318 млн. 197 хлд. 625 долара.

Според Асоциацията на износителите на лешници и продукти от Черноморския регион, обемът на износа на лешници от Турция от 1 септември 2022 - до 30 април 2023 г. възлиза на 220 801 тона, което е донесло на страната приходи от 1 милиард 318 милиона 197 хиляди и 625 долара.

В изявлението се уточнява, че през април са били изнесени 19 488 тона лешници, на стойност 125 милиона 115 хиляди и 555 долара.Още новини по темата