Икономиката нарасна с 3,9% през третото тримесечие

Турската икономика нарасна с 3,9% през третото тримесечие на настоящата 2022 година...

1912861
Икономиката нарасна с 3,9% през третото тримесечие

 

Турската икономика нарасна с 3,9% през третото тримесечие на годината.

Турският статистически институт обяви данните за брутния вътрешен продукт (БВП) за третото тримесечие (юли-септември) на годината.

През третото тримесечие на 2022 година БВП се е увеличил с 3,9 % спрямо същия период на предходната година.

През третото тримесечие на 2022 година финансовите и застрахователните дейности са нараснали с 21,6 % спрямо предходната година, информационните и комуникационните дейности с 13,9 %, професионалните, административните и спомагателните дейности с 12,6 %, публичната администрация, образованието, хуманното здравеопазване и социалните услуги с 7,6%, сектора на услугите с 6,9%, другите услуги с 4,9%, сектора на недвижимите имоти с 4,1%, селското, горското и рибното стопанство с 1,1% и промишлеността с 0,3%.Още новини по темата