Понижение на безработицата в Турция

Броят на хората извън пазара на труда през третото тримесечие на 2021 г. е намалял с 57 000 души...

1734551
Понижение на безработицата в Турция

Безработицата в Турция през третото тримесечие на 2021 г. е 11,7 %, което представлява понижение с 0,4 процентни пункта спрямо второто тримесечие на година.

Според данни на Статистическата служба на Турция броят на хората извън пазара на труда за периода между юли и септември е намалял с 57 000 до 3 млн. 842 хлд. души, спрямо предходното тримесечие.

Когато се вземат данните само на неселскостопанската безработица, се наблюдава спад с 0.4 пункта до 11,7%.Още новини по темата