Икономиката на афганистан може да се свие с 30 процента...

Икономиката на афганистан може да се свие с 30 процента...

1722072
Икономиката на афганистан може да се свие с 30 процента...

Международният валутен фонд обяви, че икономиката на Афганистан може да се свие с до 30 процента. В новия доклад на фонда беше посочено, че икономиката на Афганистан е изправена пред сериозна финансова криза и криза на платежния баланс.

Международният валутен фонд (МВФ) публикува Доклада за регионалната икономическа перспектива за Близкия изток и Централна Азия.

Посочвайки, че страните в Близкия изток и Централна Азия са излезли от коронавирусния шок, в доклада се отбелязва, че възстановяването е нестабилно и крехко.

В доклада се отбелязва, че БВП в региона на Близкия изток и Северна Африка се очаква да се увеличи с 4,1 процента тази година, докато се очаква икономиката на региона на Кавказ и Централна Азия да нарасне с 4,3 процента тази година.

В доклада, който включва и оценки на афганистанската икономика, се посочва, че в страната има много сътресения след идването на талибаните на власт. В доклада се казва, че "бъркотията" в страната се очаква да има значителни икономически последици и последици за сигурността в региона.

Сочи се, че събитията в страната подхранват разселването на хора и тази ситуация може да предизвика увеличаване на броя на бежанците в съседните на Афганистан държави, Турция и Европа.

В доклада се отбелязва, че прекъсването на износа за Афганистан може да има макроикономическо и социално въздействие върху някои съседни държави.

Подчертава се, че икономиката на Афганистан, зависима от чуждестранна помощ, е изправена пред сериозна финансова криза и криза на платежния баланс, и е посочено, че тези сътресения могат да доведат до свиване на производството с до 30 процента със спад на вноса, обезценяване на валутата и увеличаване инфлация.

В доклада се заявява, че произтичащият от това спад на жизнения стандарт заплашва да тласне милиони към бедност в страната и може да доведе до хуманитарна криза.

От друга страна, МВФ публикува и Доклада за регионалната икономическа перспектива за Азия и Тихиокеанския регион.

В доклада, който понижи прогнозата за икономически растеж за азиатския регион за тази година, беше обявено, че нова вълна от COVID-19, прекъсвания във веригата на доставки и инфлационен натиск представляват отрицателни рискове за перспективите.

В доклада се посочва, че прогнозата за икономически растеж за азиатския регион за тази година е намалена от 7,6 % на 6,5 %.

Заявява се, че Китай, една от най-силните икономики в региона, се очаква да нарасне с 8 % тази година и 5,6 % през следващата година, и се сочи, че възстановяването ще остане небалансирано поради многократните вълни на COVID-19 и фискалното затягане които оказват натиск върху потреблението.Още новини по темата